آنچه خواهید خواند گفت و گویی است با محسن جوادیان، محافظ مقام معظم رهبری در رویداد ششم تیر سال 1360  که خاطرات آن حادثه را بازگو کرده است.

*سوال: آیا منافقین پس از به بن بست رسیدن در ساختار سیاسی نظام به ترور روی آوردند یا پیش از آن نیز سودای ترور چهره های طیف خط امام از جمله مقام معظم رهبری را در سر داشتند؟

*جواب: به نظر من اینها قبل از آن تاریخ به ترور به عنوان یک راه حل فکر کرده بودند و از همین بابت هم بسیاری از عوامل و وابستگان به خود را به دستگاههای مهم نظام نفوذداده بودند. در مورد آقا هم اینها قبل از اینکه به صورت رسمی از سوی نظام طرد شوند، به شکل مخفی و مرموز، به فکر ترورایشان بودند. مثلا به دفعات پیش می آمد که در مسیر تردد ایشان به سوی نمازجمعه بمب می گذاشتند اما هر بار با لطف الهی و به شکلی غیرمنتظره توطئه آنها بی اثر می شد. خاطرم هست یک روز جمعه که ایشان را برای نماز به دانشگاه آوردیم پس از اینکه ایشان در جایگاه مستقر شدند و خطبه ها را شروع کردند یکی از فرماندهان وقت سپاه- آقای جبروتی- سراسیمه خودش را به من رساند و گفت: در راه که می آمدید به مشکلی برنخوردید؟ مسأله ای پیش نیامد؟ گفتم: نه گفت: در مسیرتان بمب گذاری شده بود، شما از کدام مسیر آمدید؟ من گفتم: از فلان مسیر. ایشان نفس راحتی کشید و گفت: پس مسیر عوض کرده اید و از مسیر همیشگی نیامده اید. به جبهه هم که می رفتیم بعضاً می دیدیم که به شکل سوال برانگیزی محل حضور و تردد ایشان لو می رود، می فهمیدیم که کارستون پنجم دشمن است. می دانید که آقا نماینده امام در شورای عالی دفاع بودند و با اجازه ایشان تقریباً از یکشنبه هر هفته تا پایان هفته در خطوط مختلف جبهه حضور داشتند و بر روند امور جنگ نظارت می کردند. ما جمعه ها ایشان را به تهران می آوردیم و ایشان سریع لباس عوض می کردند و نمازجمعه را می خواندند. به یاد دارم که در یکی از بازدیدهای ایشان از گردان های سپاه در سوسنگرد، جلسه 3 ساعته ای با رزمندگان این گردان داشتند که به نمازظهر ختم شد و ایشان در همان محدوده به نماز ایستادند. در همان لحظات ناگهان ما دیدیم دشمن محدوده حضور ایشان را زیر آتش گرفت. معلوم شد که حضور ایشان در منطقه توسط ستون پنجم لو رفته است. از یک طرف ما می دیدیم که خط آتش هر لحظه دارد به ایشان نزدیک می شود و از طرف دیگر هم به لحاظ رفتارشناسی که از آقاسراغ داشتیم می دانستیم که به هیچ وجه نمی شود به ایشان گفت که شما نماز اول وقت را عقب بیندازید. به هر حال با اضطراب زیاد صبر کردیم تا ایشان سلام نماز را بدهند و ایشان را سریع سوار ماشین کنیم و از منطقه دور شویم. البته ما هر قدر به ماههای اول سال 60 نزدیک می شدیم سطح تهدیدها علی الخصوص تهدیدهای تلفنی بیشتر می شد اما آقا اعتبار چندانی برای این تهدیدها قائل نبودند. به خاطر دارم که در همان ایام، یک روز که ما ایشان را به مجلس برده بودیم، وقت ظهر و ناهار من زودتر از غذاخوری بیرون آمدم به یکباره دیدم که ایشان در پارکینگ مجلس ایستاده اند عرض کردم؛ آقا امروز زودتر از ساعت مقرر بیرون آمدید. فرمودند: می خواهم بروم منزل. گفتم: پس بایستید تا من بچه ها را خبر کنم. فرمودند: نه. من دیدم اگر بخواهم بروم سایرین را خبر کنم، ایشان خودشان به تنهائی خواهند رفت. بنابراین آن روز به تنهائی آقا را سوار ماشین کردم و به منزل بردم، این در اوج ترورها بود. خاطره دیگری که از آن ایام دارم این است که ایشان چند روز قبل از ترورخودشان قرار بود که در مجلس شب هفت شهید چمران در مدرسه عالی شهید مطهری سخنرانی کنند. ایشان از جبهه برگشتند و به حمام رفتند- آقا در آن تاریخ و تامدتها بعد به حمام عمومی محل می رفتند- بنای ایشان هم این نبود که در رفتن به جایی صبر کنند تاهمه اعضاء تیم حفاظت جمع شوند تا ایشان با آنها بروند. آن روز مرحوم نظران زودتر از موعد جمع شدن بچه ها با یک وانت آمد و آقا جلوی همان وانت نشستند و ما هم به همراه همان عده ای که آمده بودند پشت وانت سوار شدیم و به طرف مدرسه شهید مطهری به راه افتادیم. آن روز مسجد به شدت شلوغ بود آقا سخنرانی کردند و پس از سخنرانی جمعیت در مسجد دور ایشان را گرفتند. البته اکثریت افرادی که دور ایشان جمع می شدند از علاقمندان و مشتاقان بودند اما به هر حال عناصر مغرض و با سوء نیت هم در میان آنها بودند. من آنروز همانطور که با دقت و تلاش مراقب ایشان بودم دیدم یک نفر برای نزدیک شدن به آقا با مشت به من می زند. من توجهی نکردم و سرانجام آقا را از میان جمعیت بیرون آوردیم و به منزل بردیم. در منزل من به ناگاه متوجه شدم که شلوارم از پایین پا با تیغ پاره شده و پای چپم دچار خونریزی شده است. آقا آمدند و نگاه کردند، فرمودند: چه شده؟به شوخی گفتم: آقا یکی از کسانی که اطراف شما جمع شده بودند به ما ابراز لطف کرده است! در مجموع ایشان سعی داشتند تا پاسدارها خیلی اذیت نشوند و بر همین اساس حتی گاهی اوقات بدون اطلاع محافظین، تنها از خانه خارج می شدند.


*سوال: طبیعتاً سوال بعدی ما سوال از چند و چون واقعه ترور رهبرمعظم انقلاب در ششم تیر ماه 60 است.

*جواب: آقا در سال 58 و 59 هرهفته شنبه ها بین نماز ظهر وعصردرمسجد حاج ابوالفتح در میدان قیام تهران برای جوانان برنامه سخنرانی و پاسخ به سوالات داشتند. البته گاهی اوقات هم این برنامه دردانشگاه بود. ایشان علیرغم اشتغالات و گرفتاری های گوناگون همیشه مقید بودند تا با جوانان جلسه داشته باشند. همین چیزی که هنوزهم درسیره ومنش ایشان وجود دارد. برخی ازآقایان آمدند و پیشنهاد دادند که این جلسه را سیار کنید تا تعداد بیشتری از جوانان بتوانند استفاده کنند. آقا به این لحاظ که مکان جلسه برایشان مهم نبود پذیرفتند. قرارشد که اولین جلسه درمسجد ابوذر برگزار شود که 2 هفته برگزاری آن به تأخیر افتاد. علت تأخیرهفته اول این بود که به آقا خبر برگزاری جلسه را درست نداده بودند. جلسه دوم هم که خورد به جلسه بررسی کفایت سیاسی بنی صدر درمجلس و روز 6 تیرماه جلسه سومی بود که قراربود ایشان درآن شرکت کنند. البته همین تبلیغ محل جلسه و عدم برگزاری آن درطول 2 هفته فرصتی دراختیارمنافقین قرارداد تا بتوانند به خوبی برای روز6 تیرماه برنامه ریزی کنند

*  سوال:از روحیات آقا در روز ترور و برنامه هائی که در آن روز قبل از روی دادن ترور داشتند برای ما بگوئید؟

*جواب: ما آنروز صبح به اتفاق آقا خدمت امام رسیدیم. طبق برنامه ای که ایشان داشتند اول یا آخرهرهفته برای ارائه گزارشات جنگ خدمت امام می رسیدند. به هر حال ما آنروز ایشان را به جماران بردیم، آقا تشریف بردند داخل و ما پشت در نشسته بودیم. جلسه که تمام شد آقا با یک روحیه بازو شادی بیرون آمدند. خیلی سرحال بودند. من به ایشان عرض کردم آقا اجازه هست به دستبوس امام برویم؟ ایشان فرمودند: بروید. خیلی خوشحال شدیم و با اکیپ بچه ها خدمت امام رفتیم و پس ازدستبوسی سریع برگشتیم. پس ازملاقات به طرف مسجد ابوذرحرکت کردیم. آن روز خلبان شهید بابایی هم همراه ما بود. ایشان درمسیر گزارشات پروازی خودش را به آقا می داد. ایشان گزارش می داد و آقا هم با دقت گوش می کردند چون همانطور که عرض کردم ایشان نماینده امام درشورای عالی دفاع بودند و گزارشات و وقایع جنگ را با دقت جمع آوری و جمع بندی می کردند و خدمت امام ارائه می کردند. حول و حوش نیم ساعت یا 3 ربع مانده به ظهر بود که به مسجد ابوذر رسیدیم. این مسجد چندان وسیع نیست اما شبستان آن از حیاطش بزرگتر است. وقتی وارد مسجد شدیم بچه ها محیط را یک مقدار کنترل کردند. البته آن زمان سیستم حفاظت از شخصیت ها به شکل امروزی چندان تکامل پیدا نکرده بود. نه ما آموزش زیادی دیده بودیم و نه تجهیزاتی دراختیار داشتیم. لذا امکان عمل به تمامی ریزه کاری های حفاظتی از قبیل چک کردن محل، قبل ازحضورآقا وجود نداشت. به هرحال هم آقا تجدید وضو کردند و هم بچه ها. نماز ظهر به امامت ایشان خوانده شد و ساعت دوازده و نیم سخنرانی را آغاز کردند. من سمت راست تریبون و یکی دیگر از بچه ها سمت چپ تریبون نشستیم. پس از سخنرانی پاسخ به پرسشها شروع شد و سؤال اول هم این بود که آیا راست است که فلان وزیر داماد شماست؟ آقا درآن تاریخ اصلا دختر نداشتند لذا با خنده فرمودند: «من اصلا دختر ندارم» که جمعیت هم خندیدند. سؤال دوم این بود که چرا بر حسب فقه اسلامی زن نمی تواند قاضی شود؟ آقا در حال پاسخ دادن به این پرسش بودند که به ناگاه انفجار اتفاق افتاد.

سوال: انفجار چطورو به چه شکلی اتفاق افتاد؟

*جواب: آقا در حال پاسخ دادن به سؤال دوم بودند که یک دقیقه قبل از انفجار، شخصی یک ضبط «آیوا» که حالت استوانه ای داشت و طوسی رنگ هم بود را آورد و روی تریبون گذاشت و کلید آن را فشارداد. بعد از رفتن این فرد کلید ضبط صوت مثل حالتی که نوار تمام می شود بالا زد و به حالت اول برگشت که برای ما تعجب برانگیز شد که چگونه به این زودی نواراین ضبط تمام شد. از طرفی به مجرد گذاشته شدن ضبط بر روی تریبون، بلندگو با صدایی بلند و تقریبا غیرقابل تحمل سوت کشید، که آقا یک لحظه خودشان را به سمت چپشان به عقب کشیدند و با اعتراض گفتند: «اگر این درست نمی شود خاموشش کنید...» واقعا سوت کشیدن این بلندگو از الطاف الهی بود. چرا که بلندگو دقیقا در برابر سینه ایشان گذاشته شده بود و این اتفاق موجب شد تا ایشان مقداری به سمت چپ، به عقب بروند و همین باعث شد که جراحات حاصل از این انفجار بیشتر متوجه سمت راست بدن ایشان بشود.یک نفر رفت تا آمپلی فایر را تنظیم کند من یک نگاهم به این فرد بود و نگاه دیگرم به ضبط که چرا کلید آن پرید؟ که یکباره انفجاراتفاق افتاد. در واقع تمام این رویدادهایی که برای شما نقل کردم در یک لحظه و بسیار سریع روی داد.

*سوال: کیفیت جاسازی موادمنفجره در ضبط و عمل کردن این مواد به چه صورت بود؟

*:جواب: توی ضبط یک مکعب مستطیل چدنی گذاشته بودند و مواد را در درون آن جاسازی کرده بودند. جالب اینجا بود که این نوع بمب به صورت فشنگی عمل می کرد نه انفجاری و فقط فرد موردنظر را مورد هدف قرار می داد. صدای مهیبی هم نداشت و اطراف هدف موردنظر هم آسیب نمی دید. خوب است بدانید که پس از این انفجار حتی تریبونی که آقا پشت آن صحبت می کردند هم آسیب ندیده بود و من خودم وقتی صدای انفجار شنیده شد و خواستم خودم را سریع به آقا برسانم آن را برداشتم و به گوشه ای پرتاب کردم.

*سوال: چگونه آقا را به بیمارستان رساندید و وضعیت ایشان در فاصله مسجد تا بیمارستان چگونه بود؟

*جواب: ما وقتی صدای انفجار را شنیدیم، اول تصور کردیم صدای تیر است. ما 2 نفری که در طرفین تریبون نشسته بودیم رفتیم جلوی تریبون به این تصورکه آقا پشت سرما ایستاده است. من اسلحه ام را مسلح کردم و نگاه می کردم به اطراف بلکه ضارب را ببینم. تا آن لحظه تصور می کردم آقا سالم و پشت سر ماست، ولی یک لحظه که به عقب برگشتم دیدم ایشان بین محراب مسجد و تریبون بر روی بازوی چپ افتاده اند. دیگر معطل نکردم. چون اول حادثه خونریزی خیلی شدید نبود و از طرفی وزن ایشان هم کم بود به تنهائی ایشان را در بغل گرفتم و با سرعت از داخل شبستان به سمت بیرون مسجد حرکت کردم. آن لحظات بود که من به یکباره دیدم که یک حفره از جراحت، زیرگلوی ایشان بوجود آمده که هر لحظه دارد خونریزی آن شدید می شود. زیر بغل ایشان هم به وسیله ترکش های انفجار سوراخ سوراخ شده بود. علاوه بر اینها برخی از شریانها وعروق قطع شده بود و استخوان های قفسه سینه، ترقوه و بازو شکسته شده بود. لحظه تلخی که یادآوری آن همواره مرا منقلب می کند این بود که همانطور که داشتم به طرف ماشین می رفتم یک لحظه دیدم که آقا بهوش آمد و پس از چند لحظه بدن ایشان سست شد و سرشان به روی شانه من افتاد. من یک لحظه به ذهنم آمد که ایشان شهید شد (بغض و تأثر جوادیان) . واقعاً سست شدم و نزدیک بود که ایشان از دستم بیفتند ولی بچه ها آمدند و آقا را از دست من گرفتند. سریع ایشان را گذاشتیم داخل ماشین و ماشین هم واقعاً قوی و محکم بود و در میانه راه با وجود تمام حوادثی که برای ما پیش آمد ما را معطل نگذاشت سریع آقا را در صندلی عقب ماشین خواباندیم و سرایشان را روی پای یکی از بچه ها- آقای حاجی باشی- قراردادیم و حرکت کردیم. آن روزماشین با سرعت غیرقابل توصیفی می رفت راننده ما هم آقای جباری بود و واقعاً هم رانندگی آنروز ایشان عادی نبود و خدائی بود. چون بعد از آن روز هرچه می خواست مانند روزحادثه رانندگی کند نمی توانست.

*سوال: ایشان در ماشین به هوش نیامدند؟

*جواب: چرا منتها ما متوجه نشده بودیم و تصورمان این بود که ایشان شهید شده اند. در واقع داشتیم آخرین تلاشمان را می کردیم. اما آقا بعدها به من گفتند: در لحظاتی که شما مرا عقب ماشین گذاشته بودید و ماشین داشت می رفت یک لحظه به هوش آمدم و از شدت سرعت تصور می کردم که اتوموبیل درحال پرواز است. به هرحال همینطورکه می رفتیم یک لحظه متوجه شدم که یک درمانگاه را رد کردیم. یکدفعه به یکی از بچه ها گفتم: حسین، درمانگاه! هنوز ماشین کاملاً توقف نکرده بود که ما در را باز کردیم و پریدیم پائین و آقا را روی دست گرفتیم و بردیم داخل درمانگاه. آنروز آنقدر از ایشان خون رفته بود و لباسهای ما خونی شده بود که حدود 10، 12 متر بیشتر نمی توانستیم ایشان را جا به جا کنیم. چرا که لیزبودن خون مانع ازاین می شد که بتوانیم بدن ایشان را ثابت نگه داریم. وقتی رفتیم داخل اورژانس، اکیپ پزشکی آنجا وقتی ما را غرق خون دیدند، از این ترسیدند که ما یک گروه تروریستی باشیم. البته با توجه به شرایط آن روزها حق هم داشتند. آقا راهم به چهره نشناختند، لذا گفتند که ما هیچ کاری نمی توانیم برای شما بکنیم. ما یک مقدار داد و بیداد کردیم اما دیدیم فایده ای ندارد لذا وقت را تلف نکردیم و آقا را برداشتیم و آوردیم بیرون. وقتی بیرون آمدیم دیدیم که جلوی در پرازجمعیت است و ما توانستیم به سختی آقارا مجدداً سوارماشین کنیم. از آن درمانگاه یک خانم پرستار داوطلبانه و با کپسول هوا با ما آمد و انصافاً هم آنروز خیلی به ما کمک کرد. من بعد از گذشت سالها این خانم را مجدداً پیدا کردم و به دیدن آقا بردم. به هر حال ما از این خانم پرستار سوال کردیم که کجا باید برویم؟ ایشان گفت: نزدیکترین بیمارستان به اینجا، بیمارستان «بهارلو» است و ما هم به طرف بیمارستان حرکت کردیم. درهمین حین که ما به طرف بیمارستان می رفتیم من با مرکز پیام تماس گرفتم وگفتم «پنج پنجاه» وقتی این رمز گفته می شد معنایش این بود که اتفاق مهمی افتاده و دیگران در بی سیم صحبت نکنند. در آن موقع کد آقا در شبکه «حافظ7» بود. به مرکز گفتم: «حافظ 7 مجروح شده». تا این را گفتم آن کسی که پشت دستگاه نشسته بود زد زیر گریه. بعد به ذهنم آمد که الان تعدادی ازدکترهای متدین وعلاقمند به آقا مثل دکتر معتمد، دکتر فیاض بخش، دکترمنافی و دکتر زرگر در مجلس هستند لذا ازمرکز خواستم که فوراً با مجلس تماس بگیرد و آنها را خبر کند تا به بیمارستان بهارلو بیایند. واقعاً کار خدا بود که درآن لحظه این فکر به ذهن ما رسید چون به محض اینکه به بیمارستان بهارلو رسیدیم این دکترها هم رسیده بودند. ما از در پشتی به بیمارستان وارد شدیم وآقا را سریع بردیم توی طبقه همکف. اتاق عمل طبقه سوم بود. وقتی خواستیم آقا را وارد آسانسور کنیم، آسانسورچی قبول نمی کرد. یکی از بچه ها با قدرت او را بیرون کشید آسانسور دراختیار ما قرار گرفت. درهر صورت آقا را سریع بردیم داخل اتاق عمل و درانتظار دکترها نشستیم. یکی دوتا دکترآمدند و فشار خون ایشان را گرفتند و گفتند فشار ایشان «5» است وعلائم دیگر هم نشان می دهد که ایشان تقریباً تمام کرده اند! ما تقریباً داشیم به طور کامل ناامید می شدیم که به یکباره آقای دکتر ایرج فاضل که پزشک امام هم بود آمد و نبض آقا را گرفت. وقتی دید که هنوز ضربان هست دیگر معطل نکرد و سریع لباس ایشان را پاره کرد و رگهای شریان قطع شده را گرفت و از همان لحظه عمل را شروع کرد. با این کار ایشان بیمارستان تکانی خورد و اتاق عمل افتاد به دست پزشکان و ما هم بیرون آمدیم. در همین اثنا که من بیرون اتاق عمل نشسته بودم به ناگاه یادم آمد که ما تمامی سلاح و تجهیزات خودمان را در ماشین مقابل درگذاشته ایم و به امان خدا رها کرده ایم. ازطرف دیگر می دیدم که خود این بیمارستان هم به هیچ وجه امنیت ندارد و ممکن است عوامل نفوذی که در وزارتخانه ها و مراکز مهم نظام نفوذ دارند به راحتی به اینجا هم رسوخ کنند و کاری را که انجام داده اند تکمیل کنند. درآن لحظه بسیاری از مسئولین خودشان را به بیمارستان رسانده بودند. رفتم و از میان آنها آقای رفیق دوست را صدا کردم و نگرانی خودم را به ایشان گفتم. ایشان هم انصافاً آن روز برای تأمین امنیت بیمارستان و دقت درعبور و مرور افراد به آنجا خیلی زحمت کشید.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر 1390ساعت 2:14  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 

ممنوعیت سفر و مسدود کردن اموال 22 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که به خيال خام آنان در در کنترل اعتراضات در سوریه نقش داشتند در نشست رهبران اروپایی در روز جمعه اعلام شد.

به گزارش «بولتن نیوز» یک دیپلمات اروپایی درباره این تحریمها گفت: «این پیام روشنی به دولت ایران است که تامین وسایل و مشاوره فنی برای یاری رژیم سوریه در سرکوب اعتراضات قابل قبول نیست. رفتار ایران کاملا خلاف خواست مردم سوریه است و نمونه دیگری از دوریی آنها که ادعا می کنند از آزادی در دنیای عرب حمایت می کنند است.»

تحریم های بیشتر اتحادیه اروپا شامل مسدود کردن اموال 45 نفر و شرکت می شود که بشار اسد، اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز از آن جمله هستند.

ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه در پاسخ به این تحریم ها توسط اتحادیه اروپا را "جنگ" با کشورش دانست و افزود: «هیچکس از خارج نمی تواند عقیده خود را برما تحمیل کند. جهان تنها اروپا نیست. ما فراموش خواهیم کرد که اروپایی روی نقشه وجود دارد. آنها دست به اعمال تحریم هایی زده اند که به زندگی مردم سوریه صدمه میزند و مساوی جنگ است.»

وی دریافت کمک از ایران، متحد نزدیک خود در منطقه یا حزب الله لبنان را رد کرد و معترضین را تروریست خواند. المعلم افزود: «من نمی توانم این نکته را پنهان نمایم که برخی از اعمالی که در کشتن مامورین امنیتی صورت گرفته نشان میدهد که توسط القاعده بوده است.»

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر 1390ساعت 1:34  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
در پي بازداشت محمد شريف ملك‌زاده دبيركل سابق شوراي عالي ايرانيان ميثم طاهري سرپرست شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور شد.

به گزارش فارس در پي بازداشت محمد شريف ملك‌زاده دبيركل سابق شوراي عالي ايرانيان به دليل تخلفات مالي و امنيتي ،با حكم اسفنديار رحيم مشائي جانشين رئيس‌جمهور در شوراي عالي ايرانيان ، ميثم طاهري سرپرست شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور شد.

يك منبع آگاه در روابط عمومي شوراي عالي ايرانيان گفت: ميثم طاهري امروز با حضور در ساختمان شوراي عالي ايرانيان كار خود را آغاز كرده است.

طاهري پيش از اين مسئول حراست و معاون امنيت در سازمان فضايي ايران بوده است.

متن حكم ‌‌مشايي به شرح زير است‌:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ميثم طاهري

سلام عليكم
نظر به تعهد‌، شناخت و تجارب مفيد جنابعالي، بدين وسيله با حفظ سمت به عنوان «سرپرست دبير‌خانه شوراي‌عالي امور ايرانيان خارج از كشور» منصوب مي‌شويد‌.

انتظار مي‌رود با هماهنگي مسئولان محترم كارگروه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط و بويژه وزارت امور خارجه نسبت به پيشبرد امور‌، مساعي لازم را بعمل آوريد.

توفيقات جنابعالي را در ظل توجهات حضرت ولي عصر (عج) از خداوند بزرگ مسألت مي‌نمايم.

اسفنديار رحيم‌مشايي 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر 1390ساعت 1:6  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
يك استاد حوزه و دانشگاه گفت: آن‌چه دشمنان در نهضت ما متوجه نشده بودند و از آن غفلت كردند اين بود كه آن‌ها حضرت امام(ره) را نشناختند، ما نيز امروز رهبري را نشناخته‌ايم.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي طائب در مراسم «بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي مقام معظم رهبري و شرايط سياسي داخلي و بين المللي دوره زعامت و رهبري ايشان» با اشاره به تاريخ صدر اسلام يادآور شد: پيامبر(ص) به عنوان يك حاكم فردي معصوم بود، اما در حكومت او كه به وسيله شخص ايشان و اطرافيانش اداره مي‌شد، ممكن بود ضعف‌هايي وجود داشته باشد؛ چراكه پيامبر(ص) هيچ‌گاه فرصت نيروسازي نيافت، اما حضرت علي(ع) در 25 سال خانه‌نشيني، فرصت نيروسازي پيدا كرد و به همين دليل بود كه توانست بعد از 25 سال به قدرت بازگردد.

وي خاطرنشان كرد: در دوران معاصر نيز حضرت امام(ره) قبل از انقلاب توانسته بود نيروسازي كند و دشمنان كه اين مسأله را متوجه شده بودند، در ابتداي انقلاب تلاش كردند ياران امام را شهيد كنند. به همين دليل ترورهايي كه در آن مقطع مي‌بينيم ترورهاي كور نبود، بلكه آن‌ها با دقت اين ‌كار را انجام مي‌دادند.

آن‌چه دشمنان در نهضت ما متوجه نشده بودند و غفلت كردند اين بود كه آن‌ها حضرت امام را نشناختند آن‌ها نمي‌دانستند مردم حضرت امام را حجت خود مي‌دانند. ما هم امروز هنوز رهبري را نشناخته‌ايم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مستند "ظهور نزديك است" گفت: اين سي دي هم در نام و هم در محتوا اشكال داشت. اين‌كه بگويند ظهور نزديك است اشكال ندارد، چراكه اين سخن قرآن است اما با چه منطقي مي‌گويند ظهور بسيار نزديك است؟ ظهور امام زمان(عج) منطق دارد همچنان كه غيبت او هم داراي منطق است.

اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: حضرت امير در 25 سال خانه‌نشيني از جامعه غيبت كرد چون نيرو نداشت، امام زمان(عج) هم به اين دليل غيبت كرده است كه نيرو ندارد. كسي كه مي‌گويد ظهور بسيار نزديك است، مطمئن است كه امام زمان(عج) نيرو دارد. نيرويي كه بتواند آن حضرت را در تشكيل حكومت عدل واقعي ياري كند، حكومتي كه همه كارهايش بر اساس عدالت باشد، امام زمان(عج) نيرويي مي‌خواهد كه هم متخصص باشد و هم متعهد و آن قدر تعداد اين نيروها زياد باشد كه بتواند با استفاده از آن‌ها كل دنيا را اداره كند، آيا سازندگان اين سي دي مطمئن هستند كه اين نيروها ساخته شده‌اند.

وي با بيان اين‌كه «ما نمي‌دانيم آيا حضرت به اندازه كافي نيروسازي كرده است يا نه؟» گفت: ما خيلي مسائل را نمي‌دانيم، به عنوان مثال هيچ كداممان نمي‌توانستيم سال گذشته تشخيص دهيم كه هم‌اكنون در مصر ديگر مباركي وجود ندارد و بن‌علي از تونس فرار مي‌كند، حوادثي كه در منطقه اتفاق افتاد همه را شوكه كرد.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به سي دي ظهور بسيار نزديك است، گفت: سازندگان اين سي دي چه قصدي داشتند؟ ما در دنيا با كشورهاي مختلف در حال تعامل هستيم، حتي هم‌اكنون آمريكا با واسطه 5 درصد نفت مصرفي خود را از ايران مي‌خرد با وجود اين تعامل دشمنان عليه ما توطئه مي‌كنند علت آن هم اين است كه ما آمده‌ايم تا مقدمات ظهور را فراهم كنيم چنانچه اگر امام زمان(عج) ظهور كند ديگر ساركوزي، اوباما و همه اين‌ها بايد بروند، او اهل مماشات نيست. وقتي حضرت امام(ره) اين هدف را دنبال مي‌كرد مي‌دانست كه بايد پرچم را به دست مقام معظم رهبري بدهد آقا هم مي‌داند قضيه چيست.

طائب در ادامه با ذكر خاطراتي از هوشمندي مقام معظم رهبري در مواجهه با مسائل گفت: مقام معظم رهبري با دقت خاصي تلاش كرده‌اند تا سند چشم‌انداز آماده شود و دولت را مكلف كرده‌اند كه تمام برنامه‌هاي خود را در اين راستا تدوين كند. اين سند در راستاي آماده‌سازي براي ظهور است، اما دشمن كه نمي‌خواهد زمينه‌هاي ظهور فراهم شود اين هدف را دنبال مي‌كرد كه چشم‌انداز اجرا نشود. مقام معظم رهبري هم دشمن را خوب مي‌شناسد و هم مسير را شناخته است و توانست به خوبي قضايا را جمع كند.

وي در پاسخ به سوالي با بيان اين‌كه «مجلسي كه در آينده تشكيل مي‌شود به مراتب از اين مجلس قوي‌تر خواهد بود» افزود:‌ ما نمايندگان اين مجلس را افرادي فهيم و متدين مي‌دانيم و ضمن تشكر از آن‌ها معتقديم نمايندگان مجلس با اين‌كه در برخي جاها جلوي انحرافات را گرفت اما انصافاً در برخي از جاها هم چوب لاي چرخ دولت گذاشته‌اند، به نظر من نمره اين مجلس 80 است، اما مجلس آينده نمره‌اش 100 خواهد بود.

وي درباره رييس‌جمهور آينده نيز گفت: رييس‌جمهوري آينده فردي خواهد بود كه تيپ شخصيتي‌اش شبيه احمدي‌نژاد خواهد بود، اما خيلي بهتر از او، رييس‌جمهور بعدي علاوه بر تجربه رياست جمهوري هاشمي و خاتمي تجربه رياست جمهوري احمدي‌نژاد را هم دارد و نبايد كاستي‌هاي روساي جمهوري قبلي را داشته باشد.

اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: معتقدم آقايان هاشمي و خاتمي هيچ كدام قطعاً بد نبوده‌اند بلكه آن‌ها هم دستاوردهايي داشته‌اند.

وي در پاسخ به سوال ديگري گفت: احمدي‌نژاد در دوره اول خود بهترين عملكرد را داشت، البته نه اين‌كه نقصي نداشت ولي چون دشمن به دنبال زمين زدن او بود و براي مقام معظم رهبري اولويت با حفظ نظام جمهوري اسلامي است، ايشان وقتي ديدند كه جريان اصولگرا زير شديدترين حملات دشمن است به ميدان آمدند و از دولت حمايت كردند.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر 1390ساعت 0:59  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
نماینده خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مدیریت مجلس گلایه کردند، گفت:علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از جلسه رسمی و علنی مجلس در روز یکشنبه به نمایندگان مجلس تذکر داده تا از انجام رفتارهای خلاف شان نمایندگی از جمله «دو دو کردن» خود داری کنند.

به گزارش خبرنگار جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور روز سه شنبه ۳۱ خرداد برای بررسي صلاحيت حمید سجادي وزير پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به مجلس رفت که برخی از نمایندگان با رفتارهای خلاف شان نمایندگانی و مجلس و «دو دو کردن» هنگام سخنرانی رئیس جمهور موجب برخی ناراحتی ها شدند.

عدد ۲ در مجلس به معنای مخالفت و عدد چهار به معنای موافقت است.

در همین راستا شنیده شد که علی لاریجانی رئیس مجلس قبل از آغاز جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه پنجم تیر در یک جلسه غیر رسمی به نمایندگان تذکر داده و از آنها خواسته که از این کارهای دون شان مجلس خودداری کنند.

سید محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس در گفت وگو با خبرنگار جهان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در همین راستا اعضای هیئت رئیسه مجلس و روسای برخی کمیسیونهای تخصصی مجلس را احضار کرد گفت: ایشان از مدیریت در مجلس گلایه کردند و خواستار برخورد علاج جویانه با مسایل شدند نه کینه جویانه.

وی افزود:مقام معظم رهبری تکید داشتند که مجلس عصاره فضایل ملت است و باید شان مجلس را رعایت کرد.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: روز یکشنبه و قبل از جلسه مجلس لاریجانی بخشی از این گلایه رهبر معظم انقلاب را برای نمایندگان تشریح و تاکید کرد که نمایندگان از رفتارهای خلاف شرع خودداری کنند.

ابطحی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین از عملکرد صداوسیما و پخش «دو دو کردن» نمایندگان هنگامی سخنرانی رئیس جمهور، انتقاد کردند.

سید رضا اکرمی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با تائید این خبر به خبرنگار جهان گفت: آقای لاریجانی از نمایندگان مجلس خواست تا از این کار در صحن مجلس خودداری کرده و شان مجلس را حفظ کنند.

همچنین حسین ابراهیمی نماینده بیرجند با انتقاد از این رفتار نمایندگان مجلس گفت: دکتر لاریجانی به نمایندگان مجلس تذکر داده و از آنها خواست دیگر این حرکات را تکرار نکنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر 1390ساعت 0:54  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
در آستانه روز صنعت و معدن جلسه شوراي معاونان وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن به رياست رييس‌جمهور برگزار شد و اهم موضوعات دو وزارتخانه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و رييس‌جمهور دستورات لازم را براي رفع موانع و موضوعات مطرح شده صادر كرد.

به گزارش ايسنا محمود احمدي‌نژاد در اين جلسه كه پيش از ظهر امروز (دوشنبه) انجام شد با اشاره به اهميت موضوع طرح هدفمندكردن يارانه ها و لزوم تامين منابع مالي پروژه‌هاي بخش صنعت و معدن، بر ادامه اجراي پرداخت تسهيلات در قالب بسته‌هاي حمايتي به بخش صنعت، به خصوص بنگاه‌هاي صنعتي با سود كم تاكيد كرد.

رييس جمهور در اين جلسه همچنين با تاكيد بر ارائه بسته‌هاي حمايتي در قالب تسهيلات ارزان‌قيمت به اصناف از رييس بانك مركزي خواست تا با همكاري بانك‌هاي عامل اين تسهيلات هر چه سريع‌تر در اختيار اصناف قرار گيرد.

احمدي‌نژاد بالا بودن سود تسهيلات برخي بانك‌ها را مورد اشاره قرار داد و از بهمني رييس بانك مركزي خواست تا با بانك‌هايي كه در اين خصوص تخلف مي كنند، برخورد كند.

گازرساني به بنگاه‌هاي صنعتي، سرمايه‌گذاري در راستاي افزايش اشتغال، تاسيس بانك اصناف و خريد گندم از كشاورزان، از جمله موضوعاتي بود كه رييس‌جمهور پس از بحث و تبادل نظر دستورات لازم را براي عملياتي شدن هر چه سريع‌تر آن‌ها صادر كرد.

رييس جمهور پس از شنيدن گزارش معاونين وزارتخانه هاي مربوطه بر لزوم تسريع در ايجاد بانك اصناف و عملياتي شدن هر چه سريع‌تر آن، تامين نقدينگي براي خريد گندم از كشاورزان، ارائه بسته هاي حمايتي به نانوايان، صادرات فرآورده هاي گندمي و 2 ميليون تن گندم در سال جاري و پرداخت حقوق بازرسين اصناف تاكيد كرد. 
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر 1390ساعت 0:52  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به تحریم سه تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حوادث سوریه گفت: دولت و مردم سوریه از بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برای حل مشکلات داخلی خود برخوردار هستند.

به گزارش مهر، رامین مهمانپرست بـا تـأکید بـر عدم مداخله کشورمـان در امـور داخلی سوریه افزود: ادعای بی اساس اتحادیه اروپایی در ارتباط دادن حوادث سوریه با سپاه پاسداران ، نشاندهنده تلاش اتحادیه برای فضاسازی هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریف واقعیات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از رفتار دوگانه غرب و به کارگیری استانداردهای دوگانه توسط اتحادیه اروپایی، بر ضرورت بازنگری در مواضع این مجموعه در قبال کشتار مردم غیر نظامی و جنایات انجام شده در لیبی توسط ناتو و نیز بی تفاوتی آنها نسبت به حضور نیروهای خارجی در بحرین و سرکوب غیر انسانی تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور در جهت خواسته های مشروع آنها تأکید کرد.

وی همچنین یادآور شد: ارزشهای انسانی و مطالبات مردمی نباید بعنوان ابزار سیاسی توسط این کشورها مورد سوء استفاده قرار گیرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر 1390ساعت 9:7  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
سخنگوی دستگاه قضا با تائید خبر دستگیری برخی از مقامات دولتی در شورای عالی ایرانیان و سازمان مناطق آزاد گفت: احتمال دستگیری افراد دیگری هم در ارتباط با این پرونده‌ها وجود دارد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در مورد انتشار خبر دستگیری ملک زاده و مدیران مناطق آزاد ارس و اروند گفت: همان طور که دادستان تهران گفته پرونده تهران (ملک زاده) در مرحله تحقیقات مقدماتی است ولی دو پرونده دیگر ارتباط مستقیمی با این پرونده ندارند هر چند که زیر مجموعه ای از سازمان مربوطه هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دستگیری افراد دیگری هم وجود دارد گفت: این احتمال وجود دارد که در این دستگاه و سایر سازمانها نیز در ارتباط با این پرونده ها افرادی دیگری هم دستگیر شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تجاوزات اخیر گفت: هر سه پرونده در حال رسیدگی هستند  اما هنوز به دادگاه ارسال نشده اند ولی در مورد پرونده خمینی شهر هنوز پرونده در دادگاه کیفری استان است و اتهامشان در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: در این پرونده متهمان اصلی دستگیر شدند اما اینکه حکم اعدام در ملا عام اجرا شود یا خیر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی در این مورد باید رای دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر 1390ساعت 9:6  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 

چندی پیش، سردار نجفی که مسئولیت تیم حفاظت دکتر محمود احمدی نژاد را بر عهده داشت، استعفا داد که مورد پذیرش فرماندهی سپاه حفاظت و نیز شخص رییس جمهور قرار گرفت.
 
به گزارش خبرنگار «تابناک»؛ سردار عبدالعلی نجفی که پیشتر فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) بوده است، در زمان انتخابات سال 84 فرماند سپاه استان فارس بود.

 وی یکی از گزینه‌های اصلی استانداری فارس در ابتدای دولت نهم بود که به دلیل برخی مسایل، به فرماندهی سپاه انصار المهدی (عج) منصوب می‌شود.

گفته می شود، به تازگی نجفی که به دلیل دقت در انجام مأموریت‌های حفاظتی از رییس جمهور، با اطرافیان و نزدیکان احمدی نژاد با مشکل برخورد کرده بود، ناچار به استعفا شده تا خللی در امر حفاظت ایجاد نشود؛ البته این استعفا بر اثر فشار گروه انحرافی، مورد پذیرش احمدی نژاد نیز قرار گرفته است.
 
بنابراین، اکنون سرهنگ اسد نژاد سرپرستی تیم حفاظت رییس جمهور را بر عهده دارد.
 
گفتنی است، عبدالعلی نجفی که در کارنامه خود فرماندهی سپاه فارس را دارد، از سوی عبدالله شهبازی، متهم به فساد مالی شده بود که با شکایت نجفی، دادگاه شهبازی را به جرم تهمت، نشر اکاذیب و افترا به هفده ماه حبس قطعی محکوم کرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر 1390ساعت 9:4  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
کشورهای عضو دائم شورای امنیت درباره انتشار گزارش کمیته تحریم های ایران، دو دسته شدند. این کمیته براساس قطعنامه 1747 شورای امنیت تشکیل شده بود.

به گزارش عصر ایران به نقل از رسانه ها، آمریکا، انگلیس و فرانسه گفته اند که ایران تحریم های بین المللی مرتبط با برنامه هسته ای خود را با حمایت سوریه نادیده گرفته است .

در مقابل، روسیه و چین، با انتشار علنی این گزارش مخالفت کردند. این گزارش ماه گذشته میلادی میان اعضای شورای امنیت، توزیع شده بود. براساس این گزارش ، ایران به نقض تحریم های تسلیحاتی متهم شده است.

سوزان رایس سفیرآمریکا درسازمان ملل متحد در این باره گفت که دلایل مهمی وجود دارد که  اقدام ایران در نادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنیت را تایید می کند.

وی همچنین خواستار تشدید اجرای تحریم های ایران از سوی کشورهای جهان شد و گفت که مواد نادیده گرفتن تحریم های سازمان ملل متحد توسط ایران، باید اعلام شوند.

مارک لیال گرانت سفیرانگلیس نیز گفت که این گزارش می بایست به صورت فوری ،منتشر شود.
وی با اشاره به روسیه و چین گفت که اعضای شورای امنیت مشارکت کل سازمان ملل متحد در بررسی های مهم جاری درباره این مسئله را رد می کنند. همه اعضای شورای امنیت می بایست صدور این گزارش را به عنوان سند رسمی ، تضمین کنند.

"مارتن براین" معاون سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد نیز گفت که نادیده گرفتن مصوبات شورای امنیت از سوی ایران، عمدی و برنامه ریزی شده است.

وی همچنین نگرانی کشورش را از نقش فعال سوریه در عملیات انتقال غیرقانونی سلاح با ایران انتقاد کرد.
این دیپلمات فرانسوی ادامه داد: دمشق در بخش اعظم نادیده گرفتن ممنوعیت تسلیحاتی ایران ، دخالت دارد.

مخالفان

در مقابل  یانگ تاو  معاون سفیر چین در سازمان ملل متحد درخواست کرد کمیته تحریم ایران در گزارش خود به اطلاعات مستند و تاییده شده استناد کند. وی گفت که پکن معتقد است گفت وگو و مذاکرات تنها راه برای حل برنامه هسته ای ایران است.

شورای امنیت نیز دیروز شنبه به گزارش نستور اوزوریو سفیر کلمبیا و رئیس کمیسیون تحریم ایران وابسته به این شورا گوش داد.

براساس این گزارش، سه مرتبه قطعنامه 1747 شورای امنیت نادیده گرفته شده است.

براساس این قطعنامه ایران تحریم تسلیحاتی می شود. براساس این گزارش که هر 90 روز به اعضای شورای امنیت، ارائه می شود آمده است کمیته این موارد نقض تحریم ها را بررسی و از برخی از کشورها می خواهد جزئیات این موارد را اعلام کنند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر 1390ساعت 9:1  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
کیست که نداند رئیس​جمهور روز سه​شنبه هفته پیش، دلگیر از نمایندگان مجلس، صحن را ترک کرد. آنگاه که نمایندگان با فریادهای دو-دو وزیر پیشنهادیش را از حضور در کابینه بازداشتند و آنقدر دو-دو کردند که او در پاسخ به نمایندگان گفت: من هم به دو-دوهای شما دو می​گویم! اما آنقدر این دو-دو کردن​ها ادامه یافت که رئیس​جمهور خطاب به نمایندگان گفت: وقتی کسی می​گوید که نوکر مردم است اینقدر با او ور نروید.

به گزارش خبرآنلاین عدم حضور رئیس​جمهور در مجلس مشابه غیبتش در جلسات استیضاح علی کردان و حمید بهبهانی بود که آن دوبار هم نشان از ناخرسندی وی داشت. هربار هم گلایه رئیس​جمهور از نحوه برخورد نمایندگان با وزرایش بود که چرا به مرحوم کردان و بهبهانی اتهاماتی زدند و چرا این بار آنقدر سروصدا کرند که سخنان او و سجادی دست کم دوبار قطع شد. استقبال سرد نمایندگان از احمدی نژاد و اینکه تنها محمدرضا باهنر و شهاب​الدین صدر به پیشوازش رفتند، هم مزید بر علت شد. برای اولین بار بود که در مجلس، نمایندگان گرداگرد احمدی​نژاد حلقه نزدند و او را در ورود و خروجبه صحن، مشایعت نکردند.

این گلایه​ها پنهان نماند. اینکه چگونه به گوش هیات رئیسه رسید، مشخص نیست اما هرچه که بود علی لاریجانی صبح امروز در جلسه غیرعلنی کوتاهی به نمایندگان گفت که بیشتر مراقب عملکردشان باشند و مخالفت​هایشان را در رای نهایی​شان اعلام کنند نه در فریادهایشان. او حتی در جلسه علنی هم پیش و پس از سخنان نیکزاد بار دیگر به نمایندگان تذکر داد و آنها هم به حق به توصیه رئیسشان گوش دادند.

چه انکه در جلسه امروز هیچ فریاد دو-دویی شنیده نشد، هیچ کس در مخالفت با نیکزاد حرفی نزد و رئیس جدید راه و شهرسازی دست پر، خانه ملت را ترک گفت. اما آنچه که هیات رئیسه توقعش را نداشت؛ عدم حضور رئیس​جمهور بود. چه انکه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی را از نخستین دستور جلسه امروز به دستور دوم تغییر دادند تا نیکزاد که از صبح برای حضور در جلسه فراکسیون اصولگرایان به مجلس آمده بود، با بدرقه رئیس​جمهور وارد صحن علنی شود. اما احمدی نژاد نیامد و آقای وزیر با همراهی معاونین رئیس​جمهور (رحیمی و میرتاج​الدینی) وارد صحن علنی مجلس شد.

رعایت متانت نمایندگان در جلسه امروز و رای اعتمادشان به نیکزاد، با تشکر رئیس مجلس همراه شد که گفت: درست است که شما در روز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش با دو-دو گفتن، نظر مخالفتان را می​​گفتید اما ممکن است که در بیرون از مجلس تصور اساعه ادب بشود و مقامات ارشد نظام از جمله رئیس​جمهور از این موضوع دلگیر شوند.

رئیس​مجلس از مقامات ارشد، تنها به نام رئیس​جمهور اشاره کرد اما یکی از نمایندگان حامی دولت، در خلال تذکری درجلسه امروز گفت که مقام معظم رهبری از رویکرد پیشین مجلس گلایه کرده​اند و تذکرات امروز لاریجانی هم در ادامه ان بوده است.

اما نمایندگان در ادامه جلسه امروز نشان دادند که جانب مراعات گلایه​مندی رئیس جمهور را تا مرز رای اعتماد به وزیر پیشنهادش، حفظ می کنند و نه تا حد چشم پوشی از تخلفات قانونی وی. شاهد این مدعا قرائت دو گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات رئیس​جمهور بود که یکی با رای نمایندگان مصوب شد و به قوه قضاییه رفت و برای دومی رای گیری نشد. شاید این عدم رای​گیری هم نوعی کمک به دولت بود تا سه اخطاره نشده و رسما رئیس​جمهور در معرض سوال قرار نگیرد.

چرا که احمدی​نژاد پیش از این به خاطر عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت، یک کارت زرد از مجلس گرفته بود. امروز هم برای تخصیص بودجه به یارانه صنعت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه​ها از محل غیرقانونی فروش فولاد هرمزگان، دو کارته شد. اگر برای تخلف در عدم تشکیل وزارت ورزش و تاخیر در تعیین سرپرست هم رای گیری می شد قطعا نمایندگان به ان رای موافق می​دادند و به این ترتیب رئیس جمهور با دریافت سه کارت زرد، ناگزیر از پاسخگویی به مجلس در قالب سوال نمایندگان از وی بود. بویژه اینکه رئیس​جمهور در این گزارش متهم به سوء استفاده از مقامش شد.

بر اساس ماده 233 آیین​نامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل 10‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد».

این همان مسیری است که 12 نماینده مجلس با ارائه درخواست بررسی 50 مورد تخلف دولت به هیات ئیسه طی کرده و منتظر گزارش نهایی کمیسیون اصل نود هستند. گزارشی که با تاخیر قابل ملاحظه​ای هنوز ارائه نشده است.

اما نکته مهمتر در تبصره​های ماده 233 است که تاکید دارد: «در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.»

اصل 89 قانون اساسی نیز حاکی از این است که « در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.»

به این ترتتیب محمود احمدی​نژاد تنها یک کارت زرد دیگر تا استیضاح فاصله دارد. این در حالی است که نمایندگانی چون احمد توکلی که گفته می​شود از امضا کنندگان طرح سوال از رئیس​جمهور است، امروز اعلام کرد که ارائه گزارش از تخلفات رئیس​جمهور موثرتر از سوال از وی است و هزینه سیاسی کمتری دارد. اگر دیگر نمایندگان نیز چنین نظری داشته باشند، به جای طرح سوال از رئیس جمهور، از این پس شاهد گزارشات متعدد صحن علنی در اثبات تخلفات قانونی دولت خواهیم بود.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر 1390ساعت 8:56  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
سردرگمی شدید کشورهای 1+5 خصوصا در درگیری های کشور لیبی اوضاع و احوال این کشورها را در وضعیت وخیمی قرار داده است به طوري كه آنان هنوز نتوانسته‌اند نسبت به تحولات منطقه به نقطه‌ي مشتركي برسند.

به گزارش «بولتن نیوز» گروه 1+5 كه قصد دارد در مذاکرات با ایران همچنان دست برنده و پیشتاز را در اختیار داشته باشد اکنون به خوبي می داند که اختلافات بوجود آمده در بین آنها، در مورد موضوع هسته ای ایران اهداف آنها را محقق نخواهد کرد.

اين روزها شكاف در بين اعضاء اين گروه جلوه بيشتري به خود گرفته است و سران 1+5 فاقد يك استراتژي منظم در قبال تحولات منطقه و به موازات آن مسأله پرونده‌ي انرژي هسته اي ايران هستند.

بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به وضعیت نابسامان ناتو در کشور لیبی که حداقل تا پایان سال میلادی جاری به درازا می انجامد، گروه 1+5 هیچگونه اقدام عملی برای انجام مذاکرات هسته ای با ایران نخواهد داشت. آمریکا قصد دارد در ماه های پایانی سال میلادی جاری نیروهای خود را افزایش بدهد و تا آن زمان هیچگونه اقدام عملی را به انجام نخواهند رساند.

از طرف ديگر که دبیر کل آژانس بین الملی انرژی اتمی در یک اقدام غیرمسئولانه دعوت رسمی آقای فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به دیده تردید نگریسته و برای اولین بار سعی نموده که انجام دیدار مذکور را توام با اجابت شروطی! برای ایران به انجام برساند.

افول كشورها و شكست ديكتاتورهاي منطقه كه به عنوان پايگاه‌ها و افراد اصلي حامي غرب در منطقه به شمار مي‌رفتند باعث ضعف هر چه بيشتر غرب شده است. به نظر مي‌رسد هر چقدر كه زمان به جلو مي‌رود حوادث و اتفاقات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بر ضرر تيم 1+5 ، و بر عكس، همه چيز براي اقدام فعال و رو به جلوي جمهوري اسلامي مهيا شده است. 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر 1390ساعت 8:55  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
برهان نوشت: «حسینی‌هاشمی» مدیر عامل سابق بانک سرمایه و صادرات به تشریح چرایی اتفاق‌های اخیر بازار ارز و سکه پرداخت و با بیان پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت خواستار تغییر نرخ‌های سود سپرده‌گذاری شد و البته به سیاست‌های دستوری دولت برای مدیرت بازار ارز، انتقاد کرد.
 
تصویب و ابلاغ سیاست‌های پولی و بانکی سال 90 در قالب بسته‌ی مصوب شورای پول و اعتبار در روزهای نخست سال جاری موجب گردید که بازار اقتصادی از همان روزها طعم التهاب و افت و خیز را بچشد. 

تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در بسته‌ی پولی و بانکی امسال موجب گردید تا این تنش بین فعالان اقتصادی به‌وجود آید که این سیاست موجب کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی در بازار خواهد شد. 

البته همین امر نیز محقق شد و با اجرایی شدن سیاست‌های امسال حجم عظیمی از نقدینگی یک‌باره به سمت بازار سکه و ارز ولی در مقاطع خاص هدایت شد و نابه‌سامانی‌هایی را در این بخش‌ها به همراه آورد به نحوی که اختلاف قیمت‌های رسمی و آزاد ارز و سکه در بازار به شدت افزایش یافت و در خصوص بازار سکه به جایی رسید که بانک مرکزی بعد از چند هفته بالاخره توانست تقاضای بازار سکه را کاهش دهد. 

این تلاش بانک مرکزی در حقیقت زمانی جواب داد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ی سکه نیز در بانک مرکزی آغاز شد و قیمت سکه‌های بانکی یک‌باره افزایش 20 هزار تومانی را تجربه کردند و با این امر هم طبق اعتراف رییس کل بانک مرکزی دیگر خریداری برای سکه‌ی بانکی پیدا نشد اما نقدینگی سرگردان در این بازار مهار نشد و در هفته‌های اخیر بار دیگر بازار ارز را هدف گرفت به نحوی که نرخ دلار در صرافی‌های مرکز شهر به شدت در حال اوج‌گیری نسبت به ارز رسمی بانک مرکزی بود و همین امر سبب شد تا در گام اول عرضه‌ ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یابد ولی زمانی که این سیاست جواب نداد بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ ارز رسمی گرفت تا شاید با این کار اختلاف این دو نرخ را کاسته و به هدف تک‌نرخی شدن ارز در بازار ایران نزدیک شود اما افزایش قیمت ارز رسمی نیز نتوانست مانع از دو نرخی بودن ارز در بازار شود به نحوی که هم‌زمان با اجرای این سیاست قیمت دلار در بازار آزاد به شدت افزایش یافت و به 1250 تومان هم رسید؛ «محمود بهمنی» رییس کل بانک مرکزی زمانی که احساس کرد سیاست افزایش نرخ ارز جواب نداد عزم خود را جزم کرد و به دفعات در پخش‌های زنده‌ی خبری اعلام کرد که بانک مرکزی این وضعیت را سامان‌دهی کرده و نرخ ارز را به شدت کاهش خواهد داد.
 
البته صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی تأثیر خود را در بازار گذاشت اما نه به آن میزان که بهمنی انتظار داشت چرا که وی در این خصوص گفته بود انتظار داشتم که حداقل در این دو روز قیمت ارز 100 تومان کاهش پیدا می‌کرد اما 40 تومان بیش‌تر کاهش پیدا نکرده است. ولی رییس کل بانک مرکزی از موضع خود کوتاه نیامد و با جدیّت اعلام کرد که روند کاهش نرخ ارز تا از بین رفتن قیمت‌های کاذب در بازار ادامه خواهد داشت. از همین رو گروه اقتصادی برهان تصمیم گرفت در خصوص چرایی وضعیت بازار ارز و سکه و هم‌چنین تأثیر برنامه‌های بانک‌مرکزی در این دو بازار مهم اقتصادی، نظرات «سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی» یکی از فعالان با سابقه‌ی بانکی را جویا شود.
 
مشروح مصاحبه‌ی برهان با «حسینی‌هاشمی» را در زیر می‌خوانید؛
 
آقای دکتر در ماه‌های اخیر و در حقیقت از ابتدای سال جاری بازار ارز و سکه به عنوان دو بازار حساس در نظام اقتصادی روزهای ملتهب و پر چالشی را سپری کردند و وضعیت به جایی رسید که قیمت‌های رسمی و آزاد در این دو بازار به شدت اختلاف پیدا کرد این وضع در روزهای اخیر در بازار ارز به راحتی مشهود بود؛ به اعتقاد شما ریشه‌ی این اتفاق‌ها و تغییرهای قیمتی در چیست؟
 
قیمت‌ها منبعث از برخی مؤلفه‌های اقتصادی هستند و به همین دلیل به خودی خود نمی‌توان روی قیمت ارز صحبت کرد بلکه باید دید چه عواملی باعث این وضعیت شده است. بازار ارز، طلا، خودرو و سهام از قدیم جزو بازارهای فعال کشور ما به حساب می‌آیند. این بازارها در حقیقت بازارهایی هستند که اگر رضایت مردم در بانک‌ها جلب نشود به سراغ آن‌ها می‌روند و البته افراد سودجو، دلال و واسطه‌گر در بازار برای کسب سود کاذب مردم را به این بازارها هدایت می‌کنند.
 
لطفاً درباره‌ی بازار ارز بیش‌تر توضیح دهید، هم‌اکنون سیاست ارزی کشور چیست؟
 
نرخ ارز در کشور ما، نرخ ارز شناور مدیریت شده است به این معنا که دخالت دولت بسیار کم است و این نرخ تابع عرضه و تقاضا می‌باشد و قیمت آن بیش‌تر این‌گونه تعیین می‌شود ولی اگر عواملی موقتی بخواهد بازار را تحت تأثیر قرار دهد، دولت می‌تواند آن را مدیریت کند. به عنوان مثال، به طور طبیعی تقاضای ارز در پایان سال به خاطر افزایش سفرهای خارجی زیاد می‌شود هم‌چنین در برخی مقاطع به دلیل برگزاری ایام حج و تعطیلات تابستانی نیاز ارزی افزایش می‌یابد در این زمان نیز دولت در بازار دخالت کرده و با افزایش عرضه اجازه نمی‌دهد، قیمت‌ها افزایش یابند.
 
نرخ ارز در بازار اقتصادی ایران توسط چه متغییرهایی دچار نوسان می‌شود. آیا دولت تغییرات را بر این بازار اعمال می‌کند یا خیر این صرافان و واسطه‌ها هستند که با بازی با ارقام نرخ‌های بازار را تغییر می‌دهند؟
 
بازار ارز ایران تنها یک بازیگر دارد و آن هم دولت است بنابراین اگر دولت بخواهد با هر هدفی به روش دستوری و آیین‌نامه‌ای ارز را مدیریت کند، اختلالات و نوسانات جمع می‌شود و یک‌باره بروز می‌کند. در هیچ کشور و در هیچ شرایطی نباید ظرف یک روز 12 درصد ارز آن کشور کاهش ارزش پیدا کند و در حقیقت با کاهش ارزش پول ملی، تورم کشور 12 درصد افزایش یابد. به عبارتی نوساناتی که از ابتدای سال نمایان شد حاصل از سیاست‌های دستوری مدیریت ارزی بوده است.
 
دلیل افزایش تقاضا برای ارز در بازار چیست؟
 
در خصوص بازار ارز مشکلاتی وجود دارد که دولت در جریان کامل آن قرار دارد که از جمله‌ی این مشکلات نبود ارتباط بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی است هم‌چنین اعتبارات اسنادی و ورادات کالا از روش معمول در درون بانک‌ها انجام نمی‌شود و به عبارتی ورود کالا بدون انتقال ارز افزایش یافته است به همین دلیل تقاضا برای افزایش ارز به صورت فیزیکی زیاد شده است. در این شرایط بانک مرکزی باید برنامه‌ای را در نظر بگیرد که به‌وسیله‌ی صرافی‌ها به این تقاضاها پاسخ دهد، از آن‌جایی که برخی از مشکلات در بازار ارز در حوزه‌ی حواله است تقاضا برای برگ اسکناس ارز به صورت فیزیکی افزایش می‌یابد چراکه امکان مبادله‌ی ارز از راه بانکی وجود ندارد. به همین دلیل دولت باید برگه‌ی اسکناس ارزی زیادی را تأمین کند.
 
از سوی دیگر به دلیل مشکلات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی امکان انجام حواله‌های ارزی وجود ندارد و این موارد مشکلات ارزی بازار را تشدید می‌کند بنابراین وقتی دولت می‌بیند از راه سیستم بانکی، ارز بازرگانی مبادله نمی‌شود و این امر در صرافی‌ها صورت می‌گیرد باید صرافی‌ها را تقویت کند اما دولت به جای این کار با محدود و طبقه‌بندی کردن صرافی‌ها برخی از آن‌ها را ضمن محرومیت از خدمات ارزی در خصوص ارز مسافرتی نیز محدود می‌کند.
 
زمانی که سالانه 10 الی 15 درصد تورم در جامعه برآورد می‌شود در حقیقت ارزش پول ملی کاسته شده و در این حالت باید ارزش برابری پول ملی را با پول‌های دیگر تقویت کرد چراکه نرخ ارز به معنای قدرت برابری خرید است.
 
دولت و بانک مرکزی باید به قدرت برابری خرید ارز ما با سایر ارزها توجه و قیمت‌ها را برهمین اساس تعدیل کند و در برخی مواقع که تقاضا زیاد و یا برعکس است بازار را با افزایش یا کاهش عرضه کنترل کند. البته به دلیل وجود تورم این نرخ به ملایم ثابت نمی‌رسد بلکه به ملایمی جهشی خواهد رسید در این شرایط هم صادرکننده منتفع شده و هم واردکننده می‌تواند برنامه‌ریزی نماید که با چه قیمتی کالا را تولید کند و بفروشد.  
 
آقای دکتر بانک مرکزی طی اقدامی یک‌باره و ضربتی در 10 روز گذشته نرخ ارز رسمی را با هدف کاهش اختلاف ارز رسمی و آزاد افزایش داد و البته در ساعتی کوتاه توانست به این هدف خود برسد اما بعد از گذشت چند ساعت از اجرای این سیاست نرخ ارز در بازار آزاد بازهم گوی سبقت را از نرخ ارز رسمی ربود و همین امر موجب افزایش اختلاف قیمت این دو ارز در بازار شد و عملاً ‌سیاست بانک مرکزی برای کنترل بازار جواب نداد؛ این سیاست در حالی انجام شد که پیش از این و در دوره‌ی تصدی مرحوم نوربخش بر ریاست بانک مرکزی اجرا و اثرات نامطلوبی از آن نمایان شد چرا بانک مرکزی با وجود اجرای ناموفق این سیاست یک‌بار دیگر نرخ رسمی ارز را افزایش داد؟
 
زمان آقای نوربخش یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و هم‌چنین موردی نبود. در آن مقطع 13 نرخ ارز در بازار از جمله دانش‌جویی، دارویی، بازرگانی، پزشکی، کالاهای بادوام، کالاهای اساسی و سایر موارد وجود داشت و رییس کل وقت بانک مرکزی (آقای نوربخش) در سال 80 یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کرد و تمام این نرخ‌ها یکسان شدند. ولی هم‌اکنون وقتی بانک مرکزی مشاهده کرد که نرخ ارز بالاست و نرخ رسمی به نرخ آزاد نمی‌رسد با افزایش نرخ رسمی از بازار دنباله‌روی کرد. زمانی که بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را تعدیل کند به معنای این نیست که ارز مرجع را افزایش دهد چراکه این راحت‌ترین کار است.
 
زمانی که امکان کاهش نرخ ارز آزاد در بازار وجود نداشت بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را افزایش داد. ارز در بازار 1200 تومان شده بود و بانک مرکزی فکر کرد که اگر بخواهد ارز را ارزان بفروشد به خزانه و دولت ضرر زده است و به جای این‌که سیاستی به کار گیرد تا نرخ ارز آزاد را کاهش دهد یک باره نرخ رسمی خود را بالا برد و این اختلال در بازار ایجاد شد. ممکن است دولت از افزایش نرخ رسمی ارز منتفع شده و از فروش ارز منافع بیش‌تری به دست بیاورد ولی بسیاری از سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی از اجرای این سیاست ورشکسته می‌شوند در این شرایط دولت باید هزینه کند تا این شرکت‌ها را سر پا نگه دارد.
 
شما به عنوان یک اقتصاددان و البته یکی از مدیران باسابقه‌ی سیستم بانکی، چه سیاستی را برای کنترل نرخ ارز در این شرایط پیشنهاد می‌کنید؟
 
بنده نمی‌دانم با چه سیاست و به چه علتی بانک مرکزی این روش را انتخاب کرد ولی بهتر بود بانک مرکزی نرخ بازار را تعدیل کند نه این‌که نرخ دولتی را افزایش دهد.
 
اما برخلاف شما برخی از مدیران بانکی و فعالان اقتصادی معتقدند که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز یا باید عرضه‌ی بازار را افزایش دهد یا قیمت رسمی خود را نزدیک بازار تعیین کند البته بانک مرکزی با افزایش لفظی عرضه تغییری در بازار اعمال نکرد و به نظر می‌رسد در تلاش بود به هدف خود با افزایش نرخ رسمی نزدیک شود که وضعیت بازار این فرضیه را رد می‌کند.
 
بنده هم معتقد هستم نرخ ارز باید براساس قدرت برابری خرید تغییر کند یعنی باید به تدریج نوسانات در بازار اعمال شود و همه بدانند این نرخ به کجا می‌رود تا بتوان برنامه‌ریزی اقتصادی کرد اما اگر چند سال نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و مجلس هم این مورد را تصویب کند ولی یک ‌روزه فرضاً 10 درصد این نرخ کاهش داده شود به جای اصلاح نرخ ارز در بازار اختلال ایجاد می‌شود. اگر تدریجی و برحسب قدرت برابری خرید و شاخص‌های واقعی اقتصاد این نرخ افزایش پیدا کند تمام بخش‌ها آگاهانه با این نرخ همراهی می‌کنند؛ اتفاقاً به این روش، روش مدیریت شده می‌گویند.
 
در روزهای اخیر که نرخ ارز رسمی افزایش یافت و این اتفاقات موجب افزایش ارز آزاد در بازار شد بسیاری از کارشناسان در نقدهایی مطرح کردند که دولت با هدف تأمین کسری بودجه و منابع هدفمندی یارانه‌ها به طور عمدی این سیاست را اجرا کرد؛ البته آقای بهمنی نیز در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری هفته‌ی گذشته این شایعات را رد نکردند و گفتند ما به دنبال گندم هستیم به تبع آن کاه هم حاصل می‌شود. آیا به واقع این سیاست می‌تواند منطق اقتصادی داشته باشد؟
 
فکر نمی‌کنم دولت به این نیت این سیاست را اجرا کرده باشد ولی کسب درآمد هم جزو عواید و منافعش است. وقتی که دولت بتواند ارز را به جای 1050 تومان با قیمت 1200 الی 1250 تومان بفروشد برای هر دلار حدود 150 تومان نصیبش می‌شود و از آن‌جایی که به طور متوسط دولت در ماه می‌تواند 5 الی 6 هزار میلیارد دلار ارز بفروشد با این حساب با درآمد یاد شده می‌تواند درآمد خوبی کسب کند و علاوه بر تأمین کسری بودجه‌ها می‌تواند بسیاری از بخش‌ها را تأمین مالی کند اما این سیاست به بهای رکود و اختلال در بازار سرمایه تمام می‌شود در حالی که هدف دولت آرامش به بازار کسب‌وکار است؛ اگر بخواهد مطالبات معوق افزایش یابد و عده‌ای ضرر و زیان کنند و قدرت بازدهی این منابع را نداشته باشند و هم‌چنین عده‌ای که بدهی ارزی دارند متضرر شوند در مجموع بر روی تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر مثبتی ندارد.
 
آقای دکتر اتفاقاتی که ناشی از تغییرات بسته‌ی سیاستی 90 در اقتصاد طی ماه‌های گذشته نمایان شد در ابتدا در بازار سرمایه و سپس سکه و هم‌اکنون نیز در بازار ارز خود را نشان داد با ورود بانک مرکزی به بازار ارز بار دیگر تقاضا برای خرید سکه در بانک ملی افزایش یافت البته این‌ها هم در حالی اتفاق افتاده که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر پیشنهاد تغییر در بسته‌ی پولی و بانکی را به شورای پول و اعتبار برد ولی رأی نیاورد؛ در یک نگاه کلی چه سیاست‌های پولی و بانکی در این نوسانات مؤثر خواهد بود؟
 
بیش‌ترین علت این نابه‌سامانی‌ها در سیاست‌های پولی و بانکی نهفته است. اگر این سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و واقع‌گرایانه تعیین شود و آرمانی و دستوری نباشد می‌تواند نوسانات بازار ارز و سکه را کنترل کند. از سوی دیگر تغییراتی در دنیا از جمله کاهش ارزش دلار و تغییرات قیمت یورو و انرژی نیز در اتفاقات بازار ارز بی‌تأثیر نیست. ولی نباید از این نکته غافل شد که ما سیاست پولی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و هم‌چنین شرایط اقتصادی دنیا نداریم. هم‌اکنون سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ سود که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شاخص کنترل اقتصاد است با واقعیت فاصله‌ی زیادی دارد و مورد اعتراض مدیران بانک‌ها و سپرده‌ها گذاران است از همین رو سیاست‌های خودتجارتی بین مردم به وجود می‌آید و دلالی، واسطه‌گری، بورس بازی و سفته بازی افزایش می‌یاد.
 
اگر بانک مرکزی عزم خود را جزم کند تا سیاست‌های پولی و بانکی را تغییر دهد وضعیت بازار بهبود می‌یابد؟
 
به طور حتم اگر این اتفاق بیفتد بازار اقتصادی بهتر می‌شود. وقتی آب در یک مسیر می‌رود می‌توان با بیل جلوی آن را گرفت تا منحرف نشود اما اگر منحرف شود با پیل هم نمی‌توان جلوی آن را گرفت. بنابراین وقتی این اتفاقات بیفتد مهارش سخت می‌شود اما به اعتقاد بنده اگر برگردیم به اصول و استانداردهای صحیح و اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی متناسب با شرایط اقتصادی با نگرش توسعه‌ای و هم‌چنین توجه به خصوصی سازی ‌واقعی که پیش‌شرط آن دخالت کم‌تر دولت در بانک‌هاست افزایش یابد اقتصاد رونق خواهد یافت. هم‌چنین بانک‌ها سپرده‌های پراکنده را پشت سد پس‌انداز قرار داده و از بحران‌ها و نوسانات شدید بازار ارز و سکه جلوگیری می‌کنند.
 
در هفته‌ی گذشته رییس کل بانک مرکزی از برنامه‌ی این بانک برای تغییر در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی به منظور بازگشت آرامش به بازار ارز و سکه خبر داد. این برنامه در چه شرایطی می‌تواند محقق شود زمانی که شورای پول و اعتبار تأکید کرده که هیچ تغییری در بسته‌ی پولی و بانکی 90 انجام نخواهد شد؟
 
این مورد را نمی‌دانم اما راحت‌ترین ویژگی برای سود بانکی این است که سپرده‌گذار احساس کند از گذاشتن پول خود در بانک یا مؤسسه‌ی مالی و اعتباری ضرر نمی‌کند به این معنی که نرخ سود سپرده‌ها حداقل یک یا دو درصد از متوسط نرخ تورم بالاتر باشد؛ اگر این منفعت برای سپرده‌گذار ایجاد شود تقریباً 80 درصد بحران‌های پولی و بانکی کشور حل خواهد شد.
 
برگردیم به همان بازار ارز و وضعیت فعلی آن، اگر رییس کل بانک مرکزی به دفعات در طول یک هفته اعلام کند که نرخ ارز را کنترل می‌کنیم یا کاهش می‌دهیم و امثال این جملات، بازار به خودی خود کنترل شده و قیمت‌ها هم ثابت می‌ماند؟
 
اگر پشت این صحبت‌ها عمل نباشد بین مردم و فعالان اقتصادی بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود اما از آن‌جایی که دولت به میزان کافی ارز در اختیار دارد و سالیانه حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی به دست می‌آورد به راحتی می‌تواند نیازهای بازار را پاسخ دهد.
 
دولت نباید به منافع خود فکر کند البته بنده موافق ارزان فروشی ارز نیستم تا عده‌ای از خرید و فروش ارز منفعت کرده و بزرگ‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات به وجود آید ولی دولت می‌تواند در کوتاه مدت با تأمین نیازهای ارزی، قیمت را تعدیل کند. براساس قدرت برابری ارزی برای یک بار هم که شده قیمت ارز را درست تعیین کرده و بر اساس اصول بازار مدیریت کند.
 
فرمول بازار به معنای تعیین نرخ براساس قدرت عرضه و تقاضا و قدرت خرید پول است. اگر هم‌اکنون به تاجری دلار مجانی هم بدهی وی دلار را با قیمتی می‌فروشد که بازار می‌خرد نه این‌که به قیمت کم‌تر بفروشد و برعکس.
 
اگر نرخ ارز با روش بازار تعیین شود می‌توان ثبات را در بازار ارز مشاهده کرد و دیگر هر چند وقت یک‌بار رشد حبابی در قیمت‌های این بازار نداشته باشیم؟
 
آرامش بازار بستگی به قوی شدن اقتصاد دارد. تقویت پول ملی بستگی به مثبت بودن تراز و پرداخت خارجی، عدم کسری بودجه، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های این بخش، صرف پس‌اندازهای بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال موجود، رقابتی شدن بازار و واقعی شدن قیمت‌ها دارد. تنها نرخ ارز نیست که بازار را به آرامش برمی‌گرداند.
 
به دنبال افزایش التهاب در بازار سکه از هفته‌های اخیر مالیات برارزش افزوده‌ی سکه اعمال شد و همین امر موجب صفر شدن تقاضای خرید سکه‌ی بانک مرکزی شد اما رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که این قانون قرار است حذف شود. آیا این امکان وجود دارد که بانک مرکزی قانون را اجرا نکند؟
 
شاید بانک مرکزی می‌خواهد از همان پولی که از سکه می‌گیرد مالیات ارزش افزوده را نیز پرداخت کند. به هر حال زمانی که 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد نرخ‌های سکه‌ی بانک مرکزی در مقطعی گران‌تر از بازار و هم‌اکنون نیز ارزان‌تر از بازار شده است بنابراین اگر ببینند این مالیات تأثیری ندارد، آن را برمی‌دارند.
 
اصلاً باید دید چرا مردم سکه می‌خرند؟ آیا سکه فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود؟ به هیچ وجه این حالت نیست بلکه می‌خواهند از این دلالی سود ببرند بنابراین دولت باید فکری برای تقویت سپرده گذاری در بانک‌ها نماید تا مانع از فعالیت‌های دلالی شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم تیر 1390ساعت 6:54  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
بهای جهانی نفت پس از اعلام آژانس بین المللی انرژی درباره استفاده برخی از اعضای این سازمان از ذخایر راهبردی برای جبران قطع صادرات نفت لیبی، کاهش چشمگیری یافت.

به گزارش «تابناک»، پيش از اين، آژانس بین المللی انرژی از اوپك خواسته بود براي جلوگيري از افزايش بهای نفت و كاهش رشد اقتصادي جهان، ميزان توليد نفت خود را در نشست هشتم ژوئن در وين افزايش دهد، ولي با توجه به مخالفت اوپك با اين مسأله، سازمان بين المللي انرژي، تصميم به استفاده از ذخاير استراتژيك و راهبردي خود گرفت.

بنا بر این گزارش، هنگام اعلام این خبر، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با هفت و چهار دهم درصد کاهش به یکصد و پنج دلار و هفتاد و دو سنت رسید، ولی پس از آن، بهای نفت دوباره سیر صعودی را پشت سر گذارد. اعلام خبر توسل به ذخایر استراتژیک نفت اضطراب هایی در بازارها ایجاد کرد که منجر به افزایش دوباره بهای نفت به صورت نوسانی شد، ولی سرانجام بار دیگر اثر اصلی خود یعنی کاهش قیمت نفت را در بر داشت.

آمریکا سی میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را به بازار تزریق خواهد کرد

بنا بر این گزارش، قرار است در سی روز آینده، شصت میلیون بشکه نفت از این ذخایر مورد استفاده قرار گیرد که از این میزان، کشورهای آسیایی به میزان 20 درصد، کشورهای اروپایی به میزان 30 درصد و آمریکا به تنهایی به میزان 50 درصد در این کار مشارکت خواهند کرد.

شماری از نمایندگان پارلمان در واشنگتن از چندین روز پیش فشارهایی وارد می کردند تا این تصمیم هر چه سریعتر به اجرا گذاشته شود. این فشارها پس از نا امیدی آمریکا و کشورهای بزرگ صنعتی از اقدام اوپک به رهبری ایران در راستای افزایش تولید صورت گرفت.

پس از آغاز بحران لیبی و قطع صادرات، روزانه یک و نیم میلیون بشکه ای نفت این کشور، بهای نفت مدام افزایش یافته است و تداوم این روند برای کشورهای بزرگ صنعتی که کمابیش همه درگیر بحران اقتصادی نیز هستند، بسیار مشکل ساز خواهد بود.

احتمال درگیری بین اوپک و سازمان‌ بين‌المللي ‌انرژي

بر پایه برآورد سازمان بين المللي انرژي، بحران ليبي بازار انرژي را تا پايان ماه مي از ۱۳۲ ميليون بشكه نفت محروم كرده است. اين نگراني بود كه با آغاز فصل سفر در آمريكا، بهای نفت نيز افزايش يابد. هدف از عرضه اين ذخاير استراتژيك، كاهش قيمت انرژي و جلوگيري از كاهش رشد اقتصادي جهان بوده است.

البته اين کار سازمان بين المللي انرژي نشان داد که كشورهاي صنعتي اعتماد زيادي به اوپك و اعضاي آن ندارند، زیرا در حالي اين سازمان اقدام به آزاد كردن ذخاير نفتي خود كرده كه قيمت نفت در هفته هاي اخير روندي كاهشي داشته است.

همچنین داوجونز به نقل از يك مقام آگاه ايران اعلام كرد، اين كشور به عنوان رئيس دوره اي اوپك ممكن است پيشنهاد خود براي تشكيل نشست فوق العاده اوپك را پيگيري كند.

وال استریت ژورنال نیز در تحلیلی به احتمال ایجاد تنش بین اوپک و سازمان بین المللی انرژی اشاره کرد.

این سومین بار در تاریخ است که آژانس بین المللی انرژی تصمیم گرفته، از ذخایر استراتژیک استفاده کند و همین مسأله خود نشان دهنده عمق بحران نفتی در کشورهای صنعتی است.

نخستین بار این تصمیم در جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 و دومین بار در سال 2005 پس از توفان کاترینا به اجرا گذاشته شده بود.

آیا آمریکا و عربستان تبانی کرده اند؟

عربستان همواره در نشست های اخیر اوپک، حامی افزایش تولید بوده است و همه تلاش خود را برای مخالفت با ایران در ثابت نگه داشتن عرضه نفت به کار بسته و حتی در اقدامی تندروانه، رسما اعلام کرد که به رغم مصوبه اوپک تولید خود را یک میلیون بشکه افزایش می دهد؛ اما هیچ یک از این اقدامات تأثیری در روند بهای نفت نداشت.

این در حالی است که پيشتر رسانه هاي غربي از تباني آمريكا و عربستان براي كاهش قميت نفت خبر داده بودند. 

بنا بر این توافق طرفين، آمريكا نفت سبك خود را كه بازار به آن نياز دارد، روانه بازار مي كند و معادل آن، نفت سنگين از عربستان دريافت خواهد كرد. با این کار، آمریکا علاوه بر کنترل بازار و خنثی سازی روند افزایشی قیمت نفت، سود سرشاری را نیز نصیب خود می سازد.

باید دید که نخست اثر قیمتی عرضه شصت میلیون بشکه ای نفت توسط این کشورها تا چه میزان اثر کسری 132 میلیون بشکه ای ماه های اخیر لیبی و تداوم آن را جبران می کند و دوم آن که اوپک که این روزها به رهبری ایران به سدی در برابر خواسته های غرب تبدیل شده، چه واکنشی در برابر استفاده از ذخایر استراتژیک خواهد داشت؟
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم تیر 1390ساعت 0:23  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
خصوصيت مشتركي كه در نهادهاي انقلابي، كميته‌ها، سپاه پاسداران، جهاد سازندگي و بسيج وجود دارد اتكا به مردمي است كه با ايمان به اسلام و ولايت فقيه همواره وجود خود را بر محور اراده رهبري و صلاح ديد او معنا مي‌كنند.
 
به گزارش فارس ، آخرين بخش برنامه «راز» پيش از ماه مبارك رمضان كه عصر جمعه از شبكه 4 سيما روي آنتن رفت، به دلايل انحلال جهادسازندگي پرداخت؛ در اين قسمت كه دومين برنامه با موضوع جهادسازندگي و جاي خالي آن در دوران بعد از دفاع مقدس مي‌پرداخت، دست نوشته منتشر نشده‌ سيد شهيدان اهل قلم «شهيد سيد مرتضي آويني» پخش شد؛‌ دست نوشته‌اي كه حاكي از داغ‌هاي فروخورده مردي است از خيانت بزرگ انحلال جهادسازندگي و اينكه چه چيزي را از دست داديم؛ مردي كه 20 سال جلوتر از زمان خود مي‌انديشيد. 
 
خبرگزاري فارس اين دست نوشته حكيمانه شهيد آويني را در اختيار مخاطبان خود و ارادتمندان به سيد شهيدان قرار مي‌دهد. 

در پشت جبهه‌ها ما فرزندان انقلاب داشتيم رفته رفته باور مي‌كرديم، اين يك سرنوشت لايتغير است كه انقلاب بايد فرزندان خويش را ببلعد و خود را براي بلعيده شدن آماده كرده بوديم. 
 
آن عزيز رجايي شهيد مي‌گفت هر كسي بايد چيزي را قرباني راه انقلاب كند و من آبرويم را قرباني مي‌كنم و ما كه هنوز سنگيني خون آن عزيزان را بر گرده رنجور خويش داشتيم، پذيرفته بوديم كه بايد براي اسلام خود را تقديم كنيم؛ 
جهاد سازندگي را، سپاه پاسداران را، بنياد شهيد را، كميته‌ها را و... و چه باك؛ مگر نه اين است كه تا خون فلق بر افق صبح ننشيند، خورشيد طلوع نخواهد كرد؛ بگذار خون ما بر افق انقلاب بنشيند و خورشيد عدالت سر از غيبت صدها ساله بردارد چه باك. 
 
كميته‌هاي انقلاب فدايي انقلاب بشوند؛ نام "وزارت " مثل يك وصله ناجور بر تارك عرش نگين سپاه پاسداران بنشيند؛ اداره‌ها جهادي نشوند كه هيچ، "جهاد " اداره شود و انقلاب مثل گربه بي‌وفايي كه فرزندان خويش را مي‌خورد، يكايك ما را ببلعد؛ چه باك. 
 
از يك سو مي‌بينيم كه نظام اداري كشور، فرزندان حقيقي انقلاب را دفع مي‌كند و هر روز بيش از پيش به دامان تخصص‌گرايي، بروكراسي و فساد مي‌غلتد و از سوي ديگر مي‌ديديم كه چگونه كشتي انقلاب اسلامي موج‌ها را مي‌شكافد و طوفان‌ها را مي‌شكند و با نيروي بسم‌الله بر همه جرياي بيروني غلبه مي‌يابد و كره زمين را تسخير مي‌كند. 
 
از يك سو خون شهداي‌مان همان طور كه آن بزرگوار مطهري (ره) گفته بود بر شريان‌هاي اجتماع پخش مي‌شد؛‌ بچه‌ها خيلي زود بزرگ مرد مي‌شدند و مرد مي‌شدند و مردان آرپي جي به دوش به صحنه‌هاي اعجاب‌انگيز جهاد في سبيل‌الله مي‌رفتند اما از سويي ديگر در دورن خودمان، شمشير دو دم انقلاب، تو گويي جناح دولت را با جناح دشمن اشتباه گرفته بودند. 
 
نه تنها ديگر سخني از انقلاب اقتصادي اداري بر زبان نبود بلكه روز به روز اين پندار تقويت مي‌شد كه سيستم بروكراتيك ادارات و بافت اقتصادي به جاي مانده از دوران حاكميت طاغوت، همان پيكره متناسبي است كه روح انقلاب اسلامي نياز دارد. اگر اينچنين نبود پس چرا هر كه مسئوليتي را در تشكيلات بروكراتيك مي‌پذيرفت، هر چند خود پيش از آن از مناديان انقلاب اداري بود چيزي نمي‌گذشت كه ناگهان اسير از جبهه مقابل در مي‌آورد و از آن پس تحكيم مباني سيستم بروكراسي را به معناي تثبيت نظام جمهوري اسلامي مي‌گرفت و هر نوع مخالفتي را ضربه زدن به اصل نظام مي‌دانستند. 
 
چه بسيار بودند كساني كه با همين تهديد، تلاش‌هاي حزب‌الله را براي ايجا تحول در نظام اداري در خط آمريكا مي‌ديدند و پنجه در پنجه انجمن‌هاي اسلامي و جهاد ادارات مي‌افكندند و هر نوع حركت انقلابي را رودررويي با نظام جمهوري اسلامي مي‌دانستند؛ خصوصيت مشتركي كه در نهادهاي انقلابي، كميته‌ها، سپاه پاسداران، جهاد سازندگي و بسيج وجود دارد اتكا به مردمي است كه با ايمان به اسلام و ولايت فقيه همواره وجود خود را بر محور اراده رهبري و صلاح ديد او معنا مي‌كنند. 
 
موفقيت نهادهاي انقلابي به طور كامل مرهون همين خصوصيت است. اگر اين انگيزه الهي را از ميان برداريد، ديگر هيچ چيز از اين نهادها باقي نمي‌ماند؛ روح انقلاب اسلامي قالب و پيكره خاص خويش را مي‌خواهد و آن خصوصيتي كه قالب را تمايز مي‌بخشد اتكا به مردمي است كه با ايمان به اسلام و ولايت فقيه همواره وجود خود را بر محور ولايت معنا مي‌كنند؛ اين خصوصيت في نفسه باعث تجلي خصوصيات ديگري در قالب تشكيلاتي نهادهاي انقلابي شده است كه بسيار شگفت‌‌آور است. 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم تیر 1390ساعت 0:20  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
اسدالله عسکراولادي، پيشكسوت بخش صادرات ايران كه خيلي‌ها او را به عنوان سلطان پسته ايران مي‌شناسند، از سمت‌هاي خود در اتاق‌هاي مشترك به جز ايران و چين و كنفدراسيون‌ صادرات استعفا كرد.

اين فعال بخش خصوصي در گفت‌وگو با ايسنا در اين مورد با ادبيات خاص خودش گفت:‌ «من اسدالله عسکراولادي هستم و خوشحالم كه انتخابات بسيار مهمي در اتاق ايران انجام شد و من در اين انتخابات به 99 درصد آرزوهاي خود رسيدم».

وي ادامه داد: «من آروز داشتم از صاراتي‌ها در هيأت رييسه اتاق ايران حضور داشته باشند كه خدا را شكر دو نفر رفتند. آروز داشتم از تشكل‌ها در هيأت رييسه حضور داشته باشند كه خدا را شكر دو نفر رفتند. آرزو داشتم به اتاق‌هاي شهرستان‌ها و استان‌ها اعتنا شود كه خدا را شكر چهار نفر در هيأت رييسه اتاق ايران از اتاق‌هاي شهرستان‌ها رفتند و دلم مي‌خواست اتاق ايران يك رييس قوي، مقتدر، دانا و پويا داشته باشد كه آقاي نهاونديان اين صفات را دارد». 

وي افزود: «من به همه آروزهايم رسيدم، منهاي خودم كه يك روز آمدم و اقتضاي سنم اين است كه به تاريخ اتاق بپيوندم و اين واقعيتي است. من به دليل آسايش بيشتر و احترامي كه براي خانواده‌ام قایل هستم از اتاق‌هاي مشترك امروز استعفا كردم».

عسکراولادي تصريح كرد: «البته چون در اتاق ايران و چين برنامه‌هايي دارم استعفا نكردم اما از اتاق‌هاي مشترك ايران و روسيه، ايران و استراليا، ايران و كانادا، انجمن پسته ايران و كنفدراسيون صادرات اتاق ايران استعفا كردم».

وي در مورد عضويت در اتاق بازرگاني تهران و ايران نيز عنوان كرد: «براي آنجا هيچ مشكلي ندارم و در جلسه اتاق تهران و ايران مي‌آيم. هيچ مشكلي ندارم و من هنوز حالم خوب است. فكر نكنند كه من مثلا خداي ناكرده شكست خوردم، اين كار را مي‌كنم. من ديگر به آرزوهايم رسيدم، خودم باشم يا نباشم آرزوهايم حاصل شده است».

وي درباره اتاق ايران و چين خاطرنشان كرد: هنوز زود است كه در اين مورد تصميم‌گيري كنم و انتخابات رياست اين اتاق مشترك ايران و چين در بهمن ماه امسال است كه بعدا در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كنم اما به هر ترتيب اكنون به اتاق ايران و چين تعهد دارم.

عسکراولادي با تصريح اين‌كه استعفاي وي دليل خاصي نداشته است، يادآور شد: «‌آدم بالاخره يك روزي مي‌آيد و يك روزي مي‌رود، من 33 سال در اتاق خدمت كردم و ديگر كافي است. من در اتاق ايران و روسيه 27 سال خدمت كردم كه كافي است. در اتاق ايران و استراليا 13 سال خدمت كردم كه كافي است. اما در اتاق ايران و چين 9 سال است و هنوز زود است استعفا بدهم».

وي یادآور شد: «اين‌ها به انتخابات اتاق ايران مربوط نيست و در آن انتخابات به اهداف خودم رسيدم».

به گزارش ايسنا، اين فعال اقتصادي 79 ساله در انتخابات دوره هفتم اتاق بازرگاني تهران برخلاف دوره‌هاي قبل از ياران قديمي خود جدا شد و با تشكيل يك گروهي به عنوان يك رقيب براي دوستان قديمي خود در انتخابات دوره هفتم اتاق بازرگاني تهران حاضر شد.

وي هرچند در انتخابات اتاق بازرگاني تهران با كسب 722 رأي نفر چهارم اتاق تهران شد اما در انتخابات هيأت رييسه اتاق ايران نتوانست موفق شود.

عسکراولادي داراي مدرك كارشناسي رشته اقتصاد و ادبيات دانشگاه تهران است و از سال 1337 كار تجارت با كشورهاي چين، استراليا، ژاپن و چند كشور اروپايي و آمريكايي را شروع كرده و تاكنون ادامه داده است.

وي كه يكي از هشت نفر عضو هيأت موسس اتاق بازرگاني ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود و تاكنون در هر هفت دوره هيأت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني حضور داشته است.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم تیر 1390ساعت 0:17  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پرونده حمید بقایی با اعلام اینکه پرونده وی در مرحله تجدیدنظر است گفت: برخی مقامات گفتند قوه قضائیه پرونده را سیاسی کرده که باید در پاسخ بگویم پناه می‌بریم به خدا که چنین تصوری از دستگاه قضا دارید ولی بدانید ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری عصر شنبه در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی در دیوان عدالت در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: ‌این پرونده در یک مرحله تجدید نظر شد ولی به علت یک اشتباه حقوقی دوباره مورد بررسی قرار گرفت که ممکن است یا تبرئه شود و یا حکم قطعی اجرا شود. متاسفانه برخی از مقامات عالی اجرایی کشور گفتند قوه قضائیه پرونده را سیاسی کرده که باید در پاسخ بگویم پناه می‌بریم به خدا که چنین تصوری از دستگاه قضا دارید ولی بدانید که ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم.

وی افزود: حتی یکی از معاونین رئیس جمهور هم اطلاعات کاملی از روند پرونده را به من داد و وقتی گفته‌‌هایش تمام شد به او گفتم نیمی از گفته‌هایت صحیح و نیمی دیگر غلط است و چون اطلاعات شما از پرونده ناقص است یک طرفه به قاضی می‌روید.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که چه زمانی حکم پرونده قطعی می‌شود، گفت: ‌تا آخر دولت آقای احمدی نژاد این پرونده هم مختومه می‌شود.

حجت‌الاسلام منتظری در ادامه تشریح پرونده‌های وارده به دیوان عدالت گفت: در میان این پرونده‌ها بیمه خیلی مشکل دارد.

افزایش شکایت از دولت/ تشکیل 90 هزار پرونده در سال گذشته 

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه  با اعلام آمار 90 هزار پرونده ورودی در دیوان عدالت اداری طی سال گذشته ، گفت: آمارها نشان می دهد که شکایت مردم از دستگاههای اجرایی رو به افزایش است. 

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری 9 هزار شکایت از دستگاههای اجرایی به دیوان عدالت اعلام شده است افزود: در سال گذشته 90 هزار شکایت از دستگاههای اجرایی ثبت شده که نیمی از شکایات قابل طرح نبوده و پذیرفته نیست.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اطاله دادرسی در دیوان عدالت کاهش یافته است گفت: در سال گذشته تمامی پرونده های سال 87 مختومه شد و امسال نیز بیشتر پرونده های سال 88 مختومه شده و تنها تعداد اندکی پرونده وجود دارد که زمانشان به یک یا دو سال می رسد.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه منشاء اطاله دادرسی در دیوان کم کاری دستگاههای اجرایی است، افزود: رسیدگی به پرونده ها یک سری فرایندهایی دارد که در برخی از آنها کار کارشناسی مقدم است که در این موارد متاسفانه برخی دستگاههای اجرایی از ارائه اطلاعات و یا همکاری خودداری می کنند.

حجت الاسلام منتظری به اصل حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: از خبرنگاران و رسانه ها می خواهم واقعیتهای جامعه را به صورت صحیح به مردم منتقل کنند تا مردم به حقوق خود آشنا شوند زیرا اطلاعات عمومی حقوقی مردم پایین است و باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند با سهولت و آسانی به محاکم قضائی دسترسی داشته باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در بسیاری از موارد حکم صادر می شود ولی در اجرا با مشکل مواجه ایم زیرا چون دستگاههای اجرایی حق و حقوق را سر وقت نداده اند این حقوق تجمیع شده و وقتی حکم به پرداخت صادر می شود می گویند تامین اعتبار مالی نداریم آن وقت رو می آورند به توزیع برگه های سهام که آن هم مشکلاتی دارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم تیر 1390ساعت 0:14  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
رييس اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي ناجا خبرداد: فارغ‌التحصيلان مقاطع تحصيلي دانشگاهي مي‌توانند از يك تا 4ماه كسر خدمت بهره‌مند شوند.

به گزارش ايسنا، سرهنگ فرهاد عرب با بيان اينكه فارغ‌ التحصيلان دانشگاهي با توجه به مقاطع تحصيلي، از1 تا 4 ماه كسر خدمت بهره‌مند مي‌شوند افزود: دارندگان مدرك كارشناسي به مدت يك ماه، دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري پيوسته به مدت 2ماه، دارندگان مدرك دكتري phd و متخصص پزشكي از 3ماه كسري خدمت و دارندگان مدرك فوق دكتري يا فوق تخصص پزشكي از4 ماه كسري خدمت بهره‌مند مي‌شوند.

عرب افزود: در صورتي كه مجموع كسر خدمت‌هاي ناشي از ايثارگري و مدارك تحصيلي دانشگاهي مشمولان معادل كل خدمت دوره ضرورت (18ماه) آنان شود اين دسته از مشمولان از كارت معافيت بهره‌مند خواهند شد.

وي افزود: در صورتي كه مشولان در حين خدمت يا با سابقه خدمت قبلي از اين كسر خدمت‌ها بهره‌مند شوند، كارت پايان خدمت با درج مدت خدمت انجام شده دريافت خواهند كرد.

رييس اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: كسر خدمت‌هاي ناشي از مدارك تحصيلي دانشگاهي توسط معاونت نيروي انساني يگان‌هاي خدمتي مشمولان اعمال خواهد شد. 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم تیر 1390ساعت 0:1  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
سفارت آمريكا در لبنان در اقدامي شتاب‌زده به اظهارات دبيركل حزب‌الله در مورد فعاليت‌هاي جاسوسي اين سفارت‌خانه در لبنان واكنش نشان داد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه السفير لبنان، سخنگوي سفارت آمريكا در لبنان در اقدامي منفعلانه و شتاب زده گفت كه اظهارات سيد "حسن نصرالله " در مورد فعاليت اين سفارت خانه در عضوگيري جاسوس‌ها در درون اعضاي حزب‌الله بي‌اساس است.

وي بدون ارائه سند و مدركي براي حرف‌هاي خود و بدون اشاره به اينكه آيا جاسوس‌هاي بازداشت شده ارتباطي با آمريكا داشته‌اند يا نه، تنها به ذكر اين نكته بسنده كرد كه "ما بارها از حزب‌الله اين اتهامات واهي را شنيده‌ايم. "

اين ديپلمات آمريكايي با اشاره به اينكه موضع اين كشور در قبال حزب‌الله تغيير نكرده است، مدعي شد كه احتمالا حزب‌الله با مشكلات داخلي دست و پنجه نرم مي‌كند.

سيد حسن نصرالله ديشب در سخناني به بازداشت سه جاسوس در ميان اعضاي حزب‌الله لبنان اشاره كرده و تاكيد نمود كه هنگامي كه اسرائيل از نفوذ در ميان عناصر اين حزب ناكام ماند، دست به دامن آمريكا شد و سازمان سيا نيز در اين زمينه توفيق چنداني نداشت.

وي به بازداشت زودهنگام دو تن از ان جاسوسها كه ارتباط آنها با سيا قطعي شده اشاره كرده و گفت كه يكي از آنها تنها بعد از 5 ماه از جذب شدن به سيا بازداشت شده است.

دبيركل حزب الله اين اقدام را يك دستاورد امنيتي مهم براي مقاومت خوانده و تاكيد كرد كه اين اتفاق بازدارندگي و استحكام حزب‌الله را افزايش داده است. 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 16:30  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
يك مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اعلام اينكه تصميم اخير بانك مركزي براي افزايش يك‌شبه نرخ رسمي ارز تعجب همگان را برانگيخت، گفت: برخي مسئولان عالي رتبه دولتي در جلسه‌اي مخالفت شديد خود را با اين تصميم و اقدام بانك مركزي نشان دادند.

يك مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس درباره برنامه احتمالي وزارت اقتصاد براي تغيير و به خصوص افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، اظهار داشت: وزارت اقتصادي موافق افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نيست.

وي در واكنش به اين نكته كه گفته مي‌شود وزير اقتصاد يكي از مخالفان افزايش نرخ سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار است، افزود:‌ يكي از دلايل عدم موافقت وزارت اقتصاد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين است كه هم جهت با افزايش نرخ سپرده ها، نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بايد افزايش يابد كه اين امر باعث بالارفتن هزينه‌ استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌شود.

اين مقام مسئول و مطلع در وزارت اقتصاد با اشاره به افزايش هزينه بخش توليد با افزايش نرخ سود تسهيلات، گفت: افزايش هزينه توليد دامن مي‌زند به گراني و اين امر هم به ضرر مردم خواهد شد.
وي ادامه داد: اما برخي از اعضاء شوراي پول و اعتبار و كارشناسان معتقدند نرخ سود بايد افزايش يابد و توجيه آنها براي اين استدلال عدم خروج سپرده هاي مردم از بانك‌ها و التهاب در بازار طلا و ارز است.

* دولت مخالف افزايش نرخ سود بانكي است

اين مقام آگاه در خصوص نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي براي توجيه برخي كارشناسان براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، بيان كرد:‌ وزارت اقتصاد معتقد است مردم پول هاي خود را از بانك‌ها بيرون نكشيده‌اند و اتفاقات بازار طلا و ارز ارتباطي با كاهش نرخ سود سپرده‌ها ندارد.

وي در ارتباط با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تعيين نرخ سود بانكي همراستا با نرخ تورم، اضافه كرد: اما از آنجايي كه افزايش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات به افزايش قيمت‌ها و تورم دامن مي‌زند وزارت اقتصاد ‌مخالف اين استدلال است.

اين مقام مسئول مطلع با تأكيد بر چالشي بودن ابعاد تعيين نرخ سود بانكي، گفت:‌ براي اين موضوع بايد بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا مورد توجه قرار گيرد چراكه قانون‌گذاران راهكارهاي خاصي را براي تعيين نرخ سود در اين قوانين در نظر گرفته‌اند.

خبرنگار فارس گفت:‌ با اين حساب وزارت اقتصاد حاضر نيست كه نرخ سود را به خاطر افزايش قيمت‌ها براساس قانون برنامه پنجم طبق نرخ تورم تعيين كند؟ البته اين نكته از جايي حائز اهميت مي‌شود كه وزير اقتصاد بعنوان يكي از اعضاء شوراي پول و اعتبار در تعيين اين سياست‌هاي پولي حق رأي دارد.

اين مقام آگاه در پاسخ تصريح كرد:‌ وزارت اقتصاد به عبارتي دولت است چراكه اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت توسط اين وزارت‌خانه اعلام و اجرا مي‌شود.

وي گفت: اگر بانك مركزي را بانك مركزي بدانيم و وزارت اقتصاد را دولت بدانيم، اين برداشت حاصل مي‌شود كه در خصوص افزايش نرخ سود دولت مخالف است.

* التهاب بازار ارز و سكه به خاطر كاهش نرخ سودها نيست

اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه آمار نشان نمي‌دهد كاهش نرخ سود سپرده‌ها موجب كاهش سپرده‌هاي بانكي شده باشد، افزود:‌ بايد مشخص شود كه چه ميزان از التهابات اخير بازار سكه و ارز ناشي از خروج سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها است.

وي با اشاره به اينكه ممكن است نقدينگي از بازارهاي ديگر در برخي مقاطع به سمت بازار ارز و سكه هدايت شود، ادامه داد: بايد گزارش آماري داشته باشيم كه چه ميزان از نقدينگي بانك‌ها خارج و در اين بازارها انباشته شده ولي ظاهر نشان مي دهد كه ميزان مطلق سپرده ها كم نشده است.

اين مقام آگاه در ادامه به نقش نقدينگي سرگردان در نوسانات بازارهاي ارز و سكه، گفت: اگر نقدينگي به صورت علمي و كارشناسي به سمت بازارهاي مولد هدايت نشود جاي خود را در بازارهايي چون ارز و سكه و دلالي پيدا مي‌كند.

وي افزود: طي 30 سال گذشته به صورت متناوب يكي از التهابات در بخش‌هايي مانند ارز و سكه بروز رخ داده و هم‌اكنون هم در بازار ارز اين اتفاقات خود را نشان مي‌دهند.

اين مقام آگاه با تأكيد بر اهميت اتخاذ تدابير منطقي از سوي سياست‌گذاران پولي و بانكي تصريح كرد: در شرايط التهاب اقتصادي سياست‌گذاري‌هاي مقطعي براي برطرف كردن معضل‌هاي خاص و بارز ممكن است بهينه باشد اما در بلند مدت اثرات منفي را به همراه مي‌آورد.

* تراز و پرداخت‌هاي مثبت بيانگر ذخاير ارزي قوي است

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره وضعيت فعلي بازار ارز و برنامه واحد دولت براي تك‌نرخي كردن ارز در بازار، اظهار كرد:‌ در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه نظام ارزي كشور "شناور مديريت شده " تعيين شده و همين برنامه‌ها نيز شرايط تغييرات نرخ ارز را تشريح كرده‌اند.

اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس يكي از ساده‌ترين روش‌هاي تغييرات ارزي در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج كشور به همراه بهره‌وري اقتصاد را بايد در نظر گفت و هر درصدي به دست آمد به همان ميزان بايد نرخ ارز تغيير كند.

وي با بيان اينكه شناور مديريت شده به معناي كف و سقف براي نرخ ارز است، گفت: در بين حد كف و سقف عرضه و تقاضاي بازار نرخ ارز را مشخص مي‌كند؛ اگر از حد سقف بالا تر برود بانك مركزي براساس منابعي كه دارد در بازار مداخله مي‌كند و با افزايش عرضه نرخ را در حد پايين‌تر از سقف و يا در حد سقف نگه دارد.

اين مقام آگاه تأكيد كرد: الان با توجه به صادرات نفتي و غير نفتي كشور درآمد ارزي ميزان قابل توجهي است و از آنجايي كه ورادات كمتر از صادرات است تراز و پرداخت‌هاي كشور مثبت نشان داده مي‌شود و اين امر بيانگر افزايش ذخاير ارزي كشور است.

* ارز داريم ولي كنترل جريانات را نداريم

وي در همين ارتباط با بيان اينكه كشور كمبود ارزي ندارد، گفت:‌ اما به دليل محدود شدن جريان تبادلات مالي كشور مقداري تقاضا براي ارز نقدي در كشور مهيا نيست به اين معني كه فرضاً در گاوصندوق ذخاير عظيمي دلار داريم ولي كليد آن در اختيارمان نيست.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تأكيد كرد: هم‌اكنون در كشور ارز وجود دارد ولي جرياناتي كه ارز را به راحتي جابه جا مي‌كند مقداري با محدوديت مواجه است و همين امر مشكلات اخير را به وجود آورده است.
وي به وضعيت ارزي كشور در سال‌هاي 73 الي 74 اشاره و تصريح كرد: شرايطي كه الان داريم شرايطي نيست كه در 30 سال گذشته تجربه كرده باشيم در دهه 70 واقعاً ذخاير ارزي كشور كم بود درحالي كه هم اكنون ذخاير ارزي كشور خيلي قوي است.
اين مقام آگاه با بيان اينكه محدوديت جريانات ارزي در كشور تقاضاي كاذب براي ارز را افزايش مي‌دهد، تأكيد كرد: اما اگر به تقاضاي ارزي واقعي پاسخ داده و جلوي تقاضاهاي سفته بازي و كاذب گرفته شود و همچنين مديريت توزيع ارز در دستور كار قرار گيرد اين وضعيت بهبود مي‌يابد.

* بانك مركزي مسئول بازار ارز و سكه است نه وزارت اقتصاد

وي در ادامه با تأكيد براينكه بانك مركزي وظيفه كنترل بازار ارز را بعهده دارد، گفت: طبق قانون تنظيم‌ كننده بازار ارز و طلا بانك مركزي است و اين روزها هم اين بانك بايد پاسخوگي وضعيت باشد نه وزارت اقتصاد.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد:‌ در اين شرايط طي روزهاي اخير نمايندگان مجلس سوالات سفت و سختي را از وزير اقتصاد در خصوص وضعيت بازار پرسيدند درحالي كه براساس قانون بانك مركزي بايد پاسخگو باشد.

* افزايش نرخ ارز رسمي همه را شوكه كرد

اين مقام آگاه در وزارت اقتصاد در پايان درباره افزايش نرخ ارز رسمي در بازار توسط بانك مركزي گفت: اين تصميم همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي‌رتبه دولتي نيز در جلسه‌اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند.
وي افزود:‌ افزايش نرخ ارز رسمي تصميمي از داخل بانك مركزي بود و ارتباطي با وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشت. 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 16:29  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 

رئيس کل دادگستري استان آذربايجان شرقي از بازداشت مديرعامل منطقه آزاد ارس خبر داد.

 در ادامه پیگیری های درخور دستگاه های اطلاعاتی و قضایی در مورد افراد وابسته به گروه انحرافی، حجت‌الاسلام مالك‌اژدر شريفي دقايقي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز گفت: عليرضا مقيمي مديرعامل منطقه آزاد ارس توسط مجتمع قضايي كارمندان دولت بازداشت شد.

وي همچنین افزود: اتهام مقيمي مالي بوده است. 

بنابر این گزارش، علیرضا مقیمی از دوستان نزدیک حمید بقایی و سرپرست پیشین مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران بود که چندی پیش بر اساس حکمی از سوی وی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس منصوب شده بود.

گفتنی است پس از پیگیری های مداوم رسانه ای در مورد اتهامات گروه انحرافی و انتشار برخی اسناد در مورد فعالیت های مخرب آنان به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و اعتقادی طی یکی دو هفته گذشته، دستگاه های اطلاعاتی و قضایی، به بازداشت افرادی از حلقه اصلی این گروه اقدام کردند که از جمله آنان می توان به امیری فر، عباس غفاری، محمدشریف ملکزاده، علی اصغر پرهیزکار و... اشاره کرد. 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 16:20  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: جريان انحرافي معجوني از همه فكرهاي غلط ، درست و انديشه‌هاي من‌درآوردي است.

به گزارش فارس، حسين فدايي، دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پانزدهمين نشست جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي كه عصر ديروز (پنج‌شنبه) در تالار خاقاني برگزار شد با طرح اين سؤال كه تصوير كلي ما از آرايش جريان حق و باطل در عرصه بين‌المللي چيست، اظهار داشت: خط و مسير انبياء و جبهه حق در شرايطي است كه نظام سلطه با سابقه‌اي بيش از 300 سال توانسته است نظام سياسي و جهان ‏شمول را تعريف و الزامات اجرايي اين تصوير كلي را عينيت ببخشد و مسير چند قطبي و دو در نهايت تك قطبي را آزمايش كند؛ سردمدار جريان جبهه باطل در حال حاضر آمريكا، انگليس و اسرائيل به شمار مي روند.

وي با مقايسه آمريكا با با 30 سال قبل و زماني كه نظام طاغوت بر كشور ما حاكم بود، تصريح كرد: نيروهاي طرفدار حق در آن زمان از امكانات مادي كمي برخوردار بودند و حتي برخي گروه‌ها همچون نهضت آزادي و جبهه ملي به امام راحل اين اشكال را مي‌گرفتند كه براي انقلاب بايد داراي تجهيزات بود و بدون تكيه و پشتوانه به يك قدرت بزرگ نمي‌توان انقلاب كرد.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه نيروهاي انقلابي به لحاظ ظاهري و مادي در كمترين شرايط قرار داشتند اما نظام سلطه در زمينه تجهيزات نظامي كمبودي نداشت، افزود: در حال حاضر با توجه به آمارهايي كه خود تحليل‌گران آمريكايي ادائه مي‌دهند نظام سلطه به سردمداري آمريكا در عرصه اقتصادي، بين‌المللي و موقعيت اربابي خود رو به افول است.

وي بر همين اساس به كشور عربستان اشاره كرد كه ديگر به راحتي تحت تأثير اظهارات آمريكايي‌ها قرار نمي‌گيرد و يادآور شد: معادلات جهاني در دنيا تغيير كرده و آمريكا بدهكارترين كشور دنيا در مسائل اقتصادي است كه بيش از 14 تريليون دلار بدهي داشته و در زمينه بهداشت، درمان، خدمات رفاهي و علمي بسيار افت كرده است و آمريكايي‌ها خود نيز به اين مسئله اعتراف مي‌كنند.

فدايي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر به عنوان يكي از قدرت‌هاي برتر دنيا به شمار مي‌رود، اظهار داشت: پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي در زمينه فناوري هسته‌اي، تكنولوژي فضاهوا و برخورداري از امكانات نظامي موجب شده تا در بيشتر مجالس دنيا آمريكا و اسرائيل نگراني خود را از قدرت جمهوري اسلامي بيان ‌كنند.

وي ادامه داد: درست است كه نگراني‌هايي وجود دارد و برخي مسئولان وفاي به عهده نكرده و به طور شايسته در مسير مقام معظم رهبري و شهدا گام برنداشتند اما اين موضوع نبايد به ناديده گرفتن پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي منجر شده و نقدهاي غير منصفانه دستاوردهايمان را زير سؤال ببرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه اقدامات بزرگي در بخش‌هاي مختلف صورت گرفته و جمهوري اسلامي اكنون سردمدار جبهه حق در دنيا به شمار مي‌رود، افزود: چشم اميد و نگاه ملت‌هاي مسلمان و كشورهايي كه بيداري اسلامي در آنها شكل گرفته به جمهوري اسلامي بوده و آنها ايران را ام‌القراي جهان اسلام مي‌دانند؛ از اين رو اگر وزن مناسب را در تحليل هايمان ارائه ندهيم دچار انحراف در تحليل مي‌شويم.

وي اضافه كرد: بايد مسائل را با اين نگاه كه جزء سرمداران جبهه حق هستيم تحليل كنيم چرا كه در غير اين صورت تمام ظرفيت خود را مستهلك كرده‌ايم؛ تمام دسيسه دشمن جزئي‌نگر كردن ما است از اين رو يك مسئول در جمهوري اسلامي بايد پاك، صالح، ايثارگر و خدمت‌گزار باشد.

*مطالبه مقام معظم رهبري در خصوص "جهاد اقتصادي " بايد به يك گفتمان تبديل شود

فدايي در ادامه سخنان خود به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام "سال جهاد اقتصادي " اشاره كرد و اظهار داشت: جهاد تلاش و كوشش مستمر و خستگي‌ناپذير براي دفع تهديدات دشمن و رفع موانع براي تحقق عدالت و پيشرفت به قصد قربت و براي رضاي خدا است.

وي با تأكيد بر اينكه جهاد اقتصادي يك نامگذاري بي‌مفهوم و بي‌معنا نيست بلكه بسيج همه ظرفيت‌هاي دروني نظام است كه از تهديدات جلوگيري و موانع را رفع مي‌كند، تصريح كرد: طبيعت روحيه جهادي اين است كه بتوان تهديدات و آسيب‌هاي دروني نظام را شناخته و با هدف‌گذاري دقيق در راستاي راهبرد پيشرفت و عدالت ظرفيت‌ها را جهت داد تا از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حركت كنيم.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه مطالبه رهبري در خصوص جهاد اقتصادي بايد به يك گفتمان حاكم تبديل شود، يادآور شد: نبايد مسائل حاشيه‌اي تحميل شده موجب شود دغدغه اصلي از بين رود بلكه روحيه جهادي بايد بر همه كشور حاكم و اجازه جايگزيني مسائل حاشيه‌اي داده نشود اما متأسفانه اين دردي است كه به آن مبتلا شده‌ايم.

به گفته وي تحميل‌كنندگان خط فتنه، خط انحراف و نظام سلطه مشتركاً به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه ظرفيت كشور درگير وضع موجود شده و كمتر به وضع مطلوب و عدالت پرداخته شود.

فدايي با بيان اينكه مقام معظم رهبري ابتدا صرفه‌جويي سپس همت مضاعف، كار مضاعف و امسال نيز جهاد اقتصادي را مطرح كردند، افزود: بايد پرسيد نظام آموزشي، فرهنگيان و دانشگاهيان كشور پس از اينكه رهبر انقلاب راهبرد پيشرفت و عدالت را مطرح كردند چه نقشي را ايفا كرده و تا چه اندازه در اين راستا ظرفيت‌هاي خود را سامان داده‌اند؟

وي ادامه داد: هزاران جلسه سياسي دسته چندم برگزار مي‌شود اما آنچه براي عينيت بخشي به اين مطالبه رهبري بايد صورت گيرد كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ از اين رو انتظار ما از همه تصميم‌گيران، رسانه‌ها و مسئولان اين است كه موضوع جهاد اقتصادي به عنوان مسئله اصلي كشور مورد توجه قرار گرفته و محور تعيين كننده در همه مناسبات، عزل و نصب‌ها، سفرها، مذاكرات بين‌المللي، جلسات، همايش‌ها، نمايش‌ها و آموزش‌ها باشد؛ متأسفيم كه سه ماه از سال مي‌گذرد و شايد كمترين توجه نسبت به اين موضوع صورت گرفته است.

* لازمه شكل‌گيري جهاد اقتصادي يك طرح جامع مبتني بر الگوي اسلامي ايراني است

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه زيباترين رفتار را خود مقام معظم رهبري در همان روزهاي اول سال در خصوص موضوع جهاد اقتصادي ايفا كردند، گفت: ايشان با سفر به عسلويه و ورود به يك مجموعه صنعتي گسترده و پيچيده كه بيشترين سرمايه ملي كشور در آنجا قرار دارد به مجريان و تصميم‌گيران نشان دادند كه بايد در اين مسير گام برداشت اما برخي مسئولان مسئله برگزاري جشن ايرانيان را مطرح كردند كه كه اين مفاهيم خود نشان مي‌دهد آنها با آنچه مدنظر رهبري است داراي زاويه هستند.

وي با تأكيد بر اينكه بايد رفتارهاي خود را بر اساس مطالبات مقام معظم رهبري تنظيم كرد، گفت: لازمه شكل‌گيري جهاد اقتصادي يك طرح جامع مبتني بر الگوي اسلامي ايراني است تا بتوان همه فعاليت‌ها را براساس آن شكل داده و بر اساس آن الگو ارزيابي كرد.

فدايي با تأكيد بر اينكه جهاد اقتصادي بايد با دو رويكرد برخورد با دشمن و رفع موانع داخلي و عقب‌افتادگي‌ها همراه باشد، اظهار داشت: جهاد اقتصادي نبايد فراموش شود بلكه بايد بر همه فعاليت‌هاي اقتصادي حاكم شده و منتهي به شكل‌گيري الگويي شود كه نمونه آن را براي همه مسلمان‌ها و كشورهاي آزاده غير مسلمان ارائه داد.

به گفته وي جهاد اقتصادي نبايد منجر به رفتار منفعل شود بلكه بايد رويكردي تهاجمي و برخوردار از عقلانيت و شجاعت بايد باشد تا بتواند تهديدات موجود را به فرصت تبديل كند؛ نبايد اين تصور را داشت كه دشمن بي‌عيب و نقص است و مرعوب دشمن شد.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه قرارگاه فرماندهي جهاد اقتصادي بايد تشكيل شود، ادامه داد: در جهاد اقتصادي بايد برنامه‌ها و تاكتيك‌هاي دشمن را به خوبي شناخت و همه تصميمات آنها را ملاحظه كرد البته معناي جهاد اقتصادي رياضت اقتصادي نيست.

وي با تأكيد بر اينكه تلاش دشمن و كساني كه در خط فتنه و انحراف هستند درگير كردن ظرفيت‌هاي فرهنگي، معنوي و عقلي كشور به موضوعات حاشيه‌اي‌اي است، اظهار داشت: مطالبات ما بايد بر اساس مهندسي رهبري سامان پيدا كند؛ اگر ما در جلساتمان اين موضوع را مطرح كنيم كه چرا رئيس جمهور در برابر جريان انحرافي سكوت كرده است در نهايت به استيضاح وي خواهد انجاميد كه در اين صورت نيز بيشترين سود را دشمن مي‌برد.

فدايي تأكيد كرد: به لحاظ تاريخي و تجربي مقام معظم رهبري نعمت عظمايي هستند كه خداوند به ما عطا كرده و ايشان با دورانديشي انقلاب را اداره مي‌كنند و اين قابل اثبات است.

وي با بيان اينكه عده‌اي برنامه‌ريزي كرده بودند كه امسال سال فرهنگي باشد تا در راستاي توسعه فرهنگ اباحه‌گري گام بردارند و به حساب خودشان جامعه خاموش را بيدار كنند و جاذبه‌اي در محيط اجتماعي خاكستري براي خود فراهم و در انتخابات رأي بياورند، افزود: اما با نام گذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب همه تلاش‌ها و بافته‌هايشان به هم ريخت.

* نبايد در مسير توسعه التهابات سياسي گام برداشت

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه مقام معظم رهبري يك نقطه كانوني و محوري را مورد توجه قرار دادند، يادآورشد:‌ هر چه در توسعه التهابات سياسي گام برداريم در مسير تحقق اهداف جريان انحرافي قدم برداشته‌ايم از اين رو جهاد اقتصادي يك راهبرد است كه تحت يك راهبرد بزرگ‌تر به نام دهه پيشرفت و عدالت معنا پيدا مي‌كند.

وي اضافه كرد‌: پرداختن به مسائل جاري زندگي مهم است اما نبايد موجب شود كه مسائل كلي ناديده گرفته شوند؛ اين نظام دستاورد خون شهدا است كه به يك جريان قدرتمند در دنيا به نام جبهه حق تبديل شده است.

فدايي در ادامه سخنان خود موضوع وحدت را بسيار مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت: مهمترين عامل تحقق وحدت تكيه بر اصول و مفاهيم اساسي انقلاب است چراكه وحدت به سوي افراد بازگشت و ارتجاع اما وحدت روي مفاهيم موجب پيشرفت خواهد شد؛ وحدت اصولگرايان يعني افرادي روي كار آيند كه جهاد اقتصادي را محور و عدالت را باور و‌ فساد، انحراف و فتنه ستيز باشند همچنين به آرمان‌هاي امام(ره) و شهدا ايمان داشته باشند.

وي با بيان اينكه اصولگرايان بايد مفاهيم اساسي گفتمان انقلاب و اصولگرايي را سامان دهند، افزود: مسئول در جمهوري اسلامي كسي است كه فداكاري كند و با همه وجود در اختيار مردم باشد و اين امانت الهي است كه بايد به دست يك انسان صالح قرار گيرد نه اينكه ابزاري براي رسيدن قدرت فرد يا گروهي براي مقابله با جمهوري اسلامي باشد.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه اگر اين مفاهيم و گفتمان زنده نشود طرح‌هايي مثل عفاف و حجاب به حاشيه رفته و فقر جاي عدالت را خواهد گرفت، تصريح كرد: وقتي اين گفتمان احيا نشود مسئولان فاسد با افراد صالح فرقي نكرده و مسئولان اين جرأت را پيدا مي‌كنند كه آدم ناصالح را انتخاب كنند از اين رو وحدتي كه هدف، معيار و محتوايش مشخص است براي تكامل انقلاب اسلامي لازم، ضروري و اجتناب‌ناپذير است.

* فشارهاي فعلي جريان انحرافي نشانگر بزرگي انقلاب اسلامي است

وي بر همين اساس فشارهاي فعلي از سوي نظام سلطه، ضدانقلاب، فتنه و خط انحرافي را نشانگر ظرفيت و بزرگي انقلاب اسلامي دانست و گفت: اين جريانات مي‌توانستند حكومتي را ساقط كنند اما همه آنها بسيج مي‌شوند و شب و روز نقشه مي‌كشند و اجنه را به كمك خود مي‌آورند تا به اين انقلاب مظلوم و مردم ضربه بزنند اما خداوند چيز ديگري مي‌خواهد.

فدايي در عين حال به ماهواره و شبكه‌هاي مجازي و تحريم‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي اشاره و اضافه كرد: با همه اين توطئه‌ها انقلاب اسلامي با صلابت و عزت همچنان جلو مي‌رود از اين رو اشكالات نبايد باعث مأيوس شدن ما شود بلكه بايد همچنان محكم پاي انقلابمان بايستيم.

وي تأكيد كرد: جريان فتنه، انحراف و دشمن مي‌خواهند ميدان بازي را به گونه‌اي طراحي كنند كه همه ظرفيت كشور را درگير خود كنند و در سال جهاد اقتصادي نبايد موانعي همچون ادغام وزارتخانه‌ها سد راه ما شوند و بايد در مسيري كه مقام معظم رهبري ترسيم مي‌كنند جلو رفت.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه مقام معظم رهبري با تزريق التهاب به جامعه موافق نيستند، اظهار داشت: مسئولان بايد در مسير وحدت گام بردارند؛ با مشكلات و معضلات بايد به صورت عقلاني برخورد شود چرا كه در اين صورت در مسير تحقق فرامين رهبر انقلاب گام برداشته‌ايم.

وي تأكيد كرد: انقلاب اسلامي خباثت‌هاي داخلي انحراف و فتنه را به حداقل كاهش خواهد داد و اين رويكرد را در گذر از بني صدر، منافقين، ليبرال‌ها و منتظري نشان داده است.

فدايي در ادامه به سه رويكردي كه در حال حاضر در مجلس وجود دارد اشاره و تصريح كرد: رويكرد اول اين است كه اشكالات جريان فتنه و انحراف مهم نيست و بايد تا دو سال ديگر صبر كرد؛ رويكرد دوم اين است كه ما نماينده مردم هستيم و آنها از ما مطالبه مي‌كنند و وظيفه ما اعمال قانون است و بايد از همه ظرفيت‌هاي قانوني و نظارتي خود استفاده كرد تا از فتنه و انحراف جلوگيري شود و رويكرد سوم اينكه كاملاً نسبت به جريان‌هاي فتنه و انحراف بي توجهي صورت نگيرد اما بايد تابع يك مصلحت بزرگ‌تر بود و استفاده از اين ظرفيت‌ها منجر به درگير شدن بيشتر و توقف نشود كه به نظر بنده رويكرد سوم عقلاني است البته شاخص اصلي تبعيت از مقام معظم رهبري است.

وي در ادامه اين نشست در پاسخ به سؤالي در خصوص واگذاري شركت سايپا اظهار داشت: كميسيون اصل 44 در زمينه موضوع واگذاري شركت سايپا تشكيل جلسه داد و اين موضوع به احتمال زياد منتفي خواهد شد چرا كه اين موضوع كار غير قانوني بود و در كميسيون اصل نود نيز عليرضا زاكاني با پيگيري زياد و دعوت از مسئولان مربوطه به اين موضوع رسيدگي كرد.

* جريان انحرافي معجوني از تفكرات غلط و من‌درآوردي است

فدايي در ادامه اين نشست در پاسخ به سؤالي مبني بر ارتباط برخي از افراد نفوذي در دولت با اجنه، افزود: در طول تاريخ بشريت همه حكام غير از اولياي خدا و مأموران صالح سعي كردند از ظرفيت‌هاي اجنه براي خود استفاده كنند؛‌ جريان انحرافي معجوني از همه فكرهاي غلط ، درست و انديشه‌هاي من‌درآوردي است.

اين نماينده اصولگراي مجلس اضافه كرد: در بين شيعيان تلاش اين است كه با انسان‌هاي اهل كرامت و وارسته ارتباط وجود داشته باشد اما جريان انحرافي از افرادي كه قدرت پيشگويي و پيش‌بيني دارند وبراي افراد مختلف قابل وصول و حصول است، استفاده مي‌كند.

وي بر همين اساس به فرزند شهيدي به نام يعقوبي اشاره كرد كه در وادي عرفان‌هاي كاذب ايده‌هايي را پرورش مي‌دهد و عده‌اي از فيلم‌سازان، هنرمندان و اساتيد دانشگاهي مريد وي ‌شده‌اند و افزود: اين فرد ادعا مي‌كند به نور زهرايي رسيده و دست انبياء را در عالم برزخ مي‌گيرد همچنين پدر خود را قاضي اجنه عنوان مي‌كند.

فدايي در ادامه به عده ديگري اشاره كرد كه شيطاني هستند و براي رسيدن به اين قدرت به مقدسات توهين مي‌كنند و هر اندازه اهانتشان بيشتر شود ارتباطشان بيشتر خواهد شد.

وي با بيان اينكه اجنه در همه جا مثل مجلس و دولت هم حضور دارند، تصريح كرد: آنچه كه موجب مي‌شود انسان مؤمن در مسير صحيح قدم بردارد توكل به خداوند و رفتار منطقي و عقلاني است و ما مكلف هستيم در دنيا با روال معمولي و منطقي كه خداوند و ائمه معصومان به ما ياد داده‌اند عمل كنيم.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پايان خاطر‌نشان كرد: امام حسين (ع) در كربلا حمايت اجنه را نپذيرفت؛ از اين رو بايد رفتار عقلاني و معمولي را در پيش گرفت. 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 0:52  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
گوگل ماه گذشته يك ميليارد كاربر را در بخش هاي مختلف شركت خود به ثبت رساند و در اين زمينه ركورد شكني كرد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، گوگل با شكستن اين ركورد در صدر دارندگان كاربران اينترنتي قرار دارد و پس از آن مايكروسافت با 905ميليون كاربر در رده بعدي قرار دارد.

بر اين اساس ورود كاربران به گوگل در مقايسه با رقبايي چون مايكروسافت و ‌ياهو نوسان كمتري داشته است.

كارشناسان مي گويند كه شركت گوگل فعاليت هاي متفاوتي در بخش هاي مجزا به كار گرفته است و همين امر از عوامل موفقيت اين شركت به شمار مي رود. 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 0:50  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
دیدار علی لاریجانی با برخی اصلاح طلبان در خصوص بحث و تبادل نظر پیرامون انتخابات آینده مجلس تکذیب شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، خبر دیدار محرمانه علی لاریجانی با برخی اصلاح طلبان در خصوص بحث و تبادل نظر پیرامون انتخابات آینده مجلس را تکذیب کرد.

 در اطلاعیه اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب شدید و جعلی دانستن این خبر اظهار گردیده است: « اصلا چنین دیداری انجام نشده و انتشار این خبر بدون ذکر منبع و تنها با استناد و نقل از منابع به اصطلاح آگاه، خود دلیلی بر نادرستی آن می باشد».

در این اطلاعیه همچنین با اشاره به انجام این گونه اقدامات انحرافی طی روزهای گذشته از سوی برخی عوامل مشکوک در کشور که برای رسیدن به اهداف بی ارزش خود دست به هر اقدامی می زنند، آمده است: «آنان این بار به دنبال انجام تسویه حساب های سیاسی، تلاش می کنند با انتشار اخبار کذب اینگونه موجبات خدشه به ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی را فراهم سازند».

 در این اطلاعیه تاکید شده است: «با توجه به شخصیت ممتاز و جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، به طور معمول همه افراد، نخبگان و نمایندگان سلایق مختلف سیاسی با توجه به مسولیت های خود با ایشان دیدار می کنند و اصولا این برنامه ها امری مرسوم و رایج است، اما باید متذکر شد ایشان طی چند هفته گذشته، هیچگونه ملاقات و یا گفتگویی با موضوع خبر جعلی مذکور نداشته اند. همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم همواره تاکید بر حضور تمامی جریان های درون نظام در صحنه های سیاسی کشور از جمله انتخابات آتی داشته اند و اتخاذ وحدت نظر از سوی اصولگرایان در عرصه های سیاسی را نیز یک ضرورت می دانند».

 در این اطلاعیه ضمن تاکید بر اهمیت وحدت میان تمامی آحاد جامعه و بویژه جناح های سیاسی، ضرورت هوشیاری، دقت نظر رسانه ها و پرهیز از انتشار اخباری که خدای ناکرده شائبه تشویش افکار عمومی دارد، یادآوری شده است».

همچنین در این اطلاعیه با بیان حق قانونی شکایت، اعلام شده است: «از خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به جهت انتشار این خبر کذب شکایتی در مراجع قضایی ثبت خواهد شد».

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 0:49  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
ظاهرا مجلس هشتم قصد دارد تا پایان این دوره پرونده تمام شکایاتی که از رئیس‌جمهور در کمیسیون اصل 90 این مجلس مفتوح است را به سرانجام برساند.

به گزارش همشهری، درحالی‌که کمتر از یک ماه قبل محمدابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 در صحن علنی از ارائه 3 مورد از تخلفات دولت و شخص رئیس‌جمهور به قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد این کمیسیون حدود 30 الی 40 مورد تخلف رئیس‌جمهور را در 18 محور بررسی کرده است؛ حالا براساس دستور جلسه این هفته مجلس؛ این کمیسیون به 4شکایت دیگر از رئیس‌جمهوری رسیدگی می‌کند؛ هر چند سخنگوی این کمیسیون می‌گوید این شکایت‌ها در 8‌بند است.

آنچنان که در دستور جلسه این هفته مجلس آمده است؛ علاوه بر موضوع رأی اعتماد به علی نیکزاد وزیر پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه روز یکشنبه؛ قرار است کمیسیون اصل 90، گزارش خود را درباره تخلف در عدم‌تشکیل وزارت ورزش و جوانان و 4مورد شکایات نمایندگان از رئیس‌جمهور را در صحن قرائت کند. دیروز حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در این باره به همشهری گفت: فعلا قرار بر این است که شکایت‌ها بررسی‌شده و در صحن عمومی کمیسیون برای قرائت در صحن به رای گذاشته شود؛ شاید قرائت این شکایات در صحن علنی 2 هفته دیگر باشد ولی در حال بررسی تخلفات رئیس‌جمهور از عدم‌تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین و مقرارت جاری کشور هستیم؛ 2تخلف نیز در حوزه واردات بنزین در حال بررسی است.

وی افزود: در بحث بنزین دولت متعهد شده بود واردات بنزین را با توجه به افزایش قیمت بنزین مهار کند که موفق به این کار نشده است. وی با بیان اینکه این تخلفات در 8 بند است نه 4 بند گفت: یک شکایت درباره افزایش بی‌رویه نرخ ارز داریم که در کمیسیون در حال بررسی است. اسلامی گفت: در این زمینه صنعتگران، تولید‌کنندگان و واردکنندگان، قراردادهای خود را برمبنای افزایش2 و نیم درصدی نرخ ارز بسته بودند که ناگهان دولت این نرخ را تا 14درصد افزایش داد و این افزایش 12درصدی صنعتگران و تولیدکنندگان را بیچاره کرد؛ ضمن اینکه دولت در 6ماه دوم سال 89 به صنعتگران اعلام کرد که شما دولت را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کمک کنید و دولت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به شما کمک خواهد کرد که تاکنون کمکی نکرده است.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 0:43  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
با دستگیری محمد شریف ملک زاده و گزارشی که قرار است کمیته تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور در صحن علنی قرائت کند؛ زنجیره اتفاقات این شورا تقریبا کامل شده و احتمال بازگشت این شورا از پاستور به ساختار وزارت قوت گرفته است.

به گزارش همشهری، محمد شریف ملک‌زاده، دبیر شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور؛ که مردادماه سال گذشته پرسر وصداترین همایش این شورا را با میهمانانی خاص برگزار کرده بود؛ آخر هفته گذشته در حالی با حکم دادستان دستگیر شد که اول همان هفته به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه رسیده بود اما با تهدید مجلس به استیضاح وزیر امور خارجه؛ ملک‌زاده استعفا داد و 2روز پس از استعفایش دستگیر شد. احتمال دستگیری ملک‌زاده در متن استیضاح صالحی هم آمده بود: هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلی‌اش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است. این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده، ولی وی اعتنایی نکرده است. دیروز البته سیدحسین نقوی حسینی، نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور در عین حالی که تایید کرد هیات تحقیق و تفحص مجلس به گزارش‌هایی مشابه آنچه رسانه‌ها درباره ملک‌زاده می‌گویند، رسیده است اظهار داشت: احتمال تغییر در ساختار شورا و بازگشت این شورا به ساختار وزارت خارجه وجود دارد.

شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور اواخر سال 1383 شکل گرفت که در بدو تاسیس بر اساس آیین‌نامه مصوب، زیرمجموعة وزارت امور خارجه بود اما با آغاز به کار دولت نهم و با نظر محمود احمدی‌نژاد به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد. دیروز، نقوی حسینی در گفت‌وگو با همشهری اظهار داشت که کمیته تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان به گزارش‌هایی از مبادلات غیرقانونی، دریافت پول‌هایی از مراجع غیرمرتبط و خریدهایی غیرقانونی در خارج از کشور رسیده است که این خریدها، مبادلات و دریافت پول‌ها همه زیر سؤال هستند. وی در پاسخ به این سؤال که این خریدهای خارج از کشور دقیقا چه خریدهایی هستند به ساختمان‌های خانه ایرانیان به‌عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: در بعضی کشورها نهادهایی به‌عنوان خانه‌های ایرانیان تاسیس شده که در اختیار افرادی خاص قرار گرفته و فعالیت‌های خاصی نیز در آنجا انجام می‌دهند.

تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور آبان‌ماه سال 89 و در پی هزینه‌های کلانی که در دومین همایش شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور صرف شد؛ کلید خورد؛ در واقع آن همایش معروف که مردادماه سال گذشته برگزار شد و میهمانانی که گفته می‌شد مشکلات امنیتی دارند در آن حضور یافته بودند، نه‌تنها زمینه تحقیق و تفحص از این شورا را فراهم کرد بلکه نوعی تیر خلاص به فعالیت 7ساله این شورا زد؛ چه اینکه همان همایش باعث شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه90 اعتبارات این شورا را کاملا حذف کنند و دلیل آن را هم بی‌انضباطی مالی عنوان کردند.

نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور می‌گوید: جایگاه قانونی این شورا باید در ساختار وزارت خارجه تعریف شود. دستگاه قضا اعلام کرده است به‌زودی توضیحات بیشتری درباره دستگیری ملک‌زاده ارائه خواهد داد. همچنین خبرگزاری فارس از دستگیری یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی به نام علی اصغر پرهیزگار خبر داده است. او مدیرعامل منطقه آزاد اروند است که از یاران قدیمی اسفندیار رحیم مشایی در رادیو تهران بوده و در زمان ریاست مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرعامل صندوق تازه‌ تأسیس حفظ و احیای آثار تاریخی می‌شود. وی با انتصاب حمید بقایی به‌عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پست مدیرعاملی کانون اتومبیلرانی و جهانگردی را از آن خود می‌کند.
+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر 1390ساعت 0:42  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
با حضور محمد علی آبادی در مسند سرپرستی وزارت نفت ، سیل مشکلات به سمت وزارت نیرو روانه و بسیاری از هموطنان در روزهای اخیر شاهد قطع برق شده اند!

به گزارش عصرایران ، ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت نفت ، که مسوول تأمین گاز نیروگاه های برق کشور است، به بهانه هایی مانند بدهی و تعمیرات ، گاز برخی از نیروگاه های تولید برق کشور را قطع یا فشار آن را تقلیل داده است.

نیروگاه های تولید برق، عمدتاً با انرژی گاز و سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) کار می کنند. از آنجا که در فصل های گرم سال ، مصرف گاز خانگی در کشور پایین است ، نیروگاه های برق ، با گاز کار می کنند ولی در فصل سرما ، برای این که در تأمین گاز خانگی مشکلی پیش نیاید ، نیروگاه های برق ، ناگزیر از سوخت مایع که 3 تا 5 برابر گران تر و برای محیط زیست نامساعدتر است بهره می گیرند.

اتفاقی که اخیراً رخ داده این است که وزارت نفت ، برای تحت فشار قرار دادن وزارت نیرو ، در روند گاز رسانی به نیروگاه های تولید برق ، ایجاد اخلال کرده است به گونه ای که به عنوان مثال ، خط لوله گاز نیروگاه قم را بدون اطلاع قبلی وبه صورت ناگهانی بسته اند یا در عسلویه ، با تقلیل فشار گار باعث شده اند نیروگاه از مدار خارج شود.

 همچنین عدم گاز رسانی به نیروگاه های آبادان و خرمشهر در شرایطی که  مردم دچار گرمای شدید تابستان هستند ، حدود 1000 مگاوات برق را رده خارج کرده است که معادل توان تولید نیروگاه اتمی بوشهر است.


نکته مهم و تأسف انگیز این است که قطع گاز در مواردی حتی بدون اطلاع قبلی بوده و مسوولان نیروگاه ها ناگهان متوجه قطع جریان گاز شده و ناگزیر از شیفت سوخت نیروگاه از گاز به مایع شده اند. این شیفت ناگهانی به لحاظ فنی ریسک آفرین است و ضریب خروج اضطراری نیروگاه از مدار تولید که در شرایط عادی 10 الی 12 درصد است را چند برابر می کند و بسیار آسیب زاست.

 برای متوجه شدن عمق فاجعه ای که وزارت نفت برای نیروگاه های تولید برق کشور رقم زده ، کافی است بدانیم که بر اساس آنچه در سایت شرکت توانیر موجود است ، میزان گاز تحویلی وزارت نفت به نیرو که در روز حدود 200 میلیون متر مکعب بوده ، در اولین روز تابستان به 90 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

 البته مسوولان نفت ، تعمیر خطوط انتقال گاز وسایر تأسیسات را دلیل این وضعیت می شمارند اما واقعیت است است که  تعمیرات سالانه همیشه با هماهنگی توانیر و شرکت پخش و پالایش انجام می شده تا مشکلی در تأمین گاز نیروگاه ها در فصل گرما - که تولید و مصرف برق در کشور تقریباً سر به سر است - پیش نیاید اما امسال به برکت برخی سیاست های فوق مدبرانه(!) در وزارت نفت ، این مهم محقق نشد و گاز نیروگاه ها در عملیاتی برق آسا قطع شد تا برق خانه های مردم هم قطع شود!

نکته دیگر ، بدهی وزارت نیرو به وزارت نفت است که گویا مقامات ارشد وزارت نفت را بر آن داشته با سیاست "شیرهای بسته گاز" ، بر وزارت نیرو فشار وارد کنند تا بدهی اش را بازپرداخت نماید ، گو این که نفت و نیرو ، دو وزارتخانه یک دولت نیستند و با هم سر جنگ دارند!

 این در حالی است که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، خود دولت که مازاد پرداختی های مردم را تجمیع می کند ، عهده دار پرداخت هزینه های گاز نیروگاه هاست و فشار آوردن بر وزارتخانه ای که معادل 8 میلیارد دلار بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی دارد ، چیزی جز افروختن آتشی نیست که دودش مستقیماً به چشم مردم ، به ویژه در مناطق گرمسیر می رود.

هر چند که شرکت توانیر تا این لحظه با جایگزین سازی سوخت مایع ، توانسته است تا حد امکان از قطع برق جلوگیری کند اما با توجه به این که اکنون فصل استفاده از گاز است ،ذخایر سوخت مایع در پایین ترین سطح است  و با  ادامه این وضع ، چاره ای جز تعطیلی برخی نیروگاه ها و خاموشی های گسترده و  بی سابقه وجود نخواهد داشت  ؛ به عنوان مثال ، در حال حاضر ذخیره سوخت مایع نیروگاه اصفهان ، تنها 10 درصد است که اگر گاز آن قطع شود ، نیروگاه فقط دو الی سه روز ، دوام می آورد و نهایتاً برق خودش هم می رود!

 بدین ترتیب باید به مسوولان وزارت نفت تبریک گفت که در ابتدای فصل گرما که مصرف برق به حداکثر خود می رسد ، توانسته اند کاری با مجموعه نیروگاهی کشور کنند که تحریم ها در تمام سال های گذشته نتوانسته اند: حرکت به سوی خاموشی های گسترده با مدیریت نفتی محمد علی آبادی که زمانی خودش کاندیدای وزارت نیرو بود!

+ نوشته شده در  جمعه سوم تیر 1390ساعت 22:35  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
دولت آمریکا روز گذشته در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم هایی را علیه شرکت هواپیمایی "ایران ایر" اعمال کرد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت خزانه داری آمریکا با هدف جوسازی و بهانه تراشی برای اقدامات یکجانبه و خصمانه خود ادعا کرد که شرکت ایران ایر برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تجهیزات نظامی حمل و نقل می کند.

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه جوسازیهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که ایران ایر چندین پرواز را با هدف انتقال قطعات موشک و راکت به خاک سوریه داشته است.

همچنین مقامات آمریکایی روز گذشته چندین دادخواست را علیه شرکت های فرانسوی و اماراتی تنظیم کرده و مدعی همکاری این کشورها با جمهوری اسلامی ایران در صدور تجهیزات بالگردهای تهاجمی و جنگنده های نظامی شدند. 

این تحریم ها پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال وضع تحریمهای خصمانه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای اش اعمال می شود.

+ نوشته شده در  جمعه سوم تیر 1390ساعت 22:31  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
زهره الهيان گفت: محمدشريف ملك‌زاده در بحث مناطق آزاد داراي اتهامات مالي و در موضوع شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور نيز داراي اتهامات امنيتي است.

به گزارش فارس، زهره الهيان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بازداشت محمدشريف ملك‌زاده از افراد نزديك به بقايي و مشايي، گفت: ايشان در قوه قضائيه پرونده دارند و در كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در قالب تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، مواردي كه مورد ابهام نمايندگان بود درباره ايشان وجود دارد. از جمله بحث بي‌انضباطي مالي و بحث مناطق آزاد كه جزء اتهامات آقاي ملك‌زاده است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مباحث اقتصادي در مناطق آزاد مطرح بوده يا مسائل امنيتي نيز مطرح است؟ اظهار داشت: ظاهراً در بحث مناطق آزاد مسائل اقتصادي مطرح است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه گفته مي‌شود در شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور اتهامات امنيتي نيز درباره آقاي ملك‌زاده مطرح است، خاطرنشان كرد: آنجا هم درباره مدعويني كه در همايش ايرانيان خارج از كشور حضور داشتند، مباحثي مطرح بود كه به لحاظ امنيتي اطلاعاتي اهميت زيادي داشت و وزارت اطلاعات هشدارهاي لازم را در دعوت از برخي افراد معلوم‌الحال داده بود، اما متأسفانه به هشدارهاي وزارت اطلاعات توجهي نشد.

الهيان همچنين درباره اينكه آيا بازداشت مديرعامل مناطق آزاد اروند نيز در ارتباط با مسائل اقتصادي بوده و به موضوع ملك‌زاده ربط دارد يا خير؟ گفت: آنهم بالاخره در واقع به نوعي مطرح است اما اطلاع دقيقي از روند اين موضوع ندارم. اما درباره مناطق آزاد مباحث مالي و فساد اقتصادي مطرح است كه الان در حال بررسي است.

وي در خصوص شايعاتي مبني بر احتمال بازداشت حميد بقايي نيز گفت: من اطلاعي در اين باره ندارم. اما درباره ايشان هم مباحث مناطق آزاد به طور جدي مطرح بود. با اين وجود از روند پرونده ايشان اطلاع كافي ندارم.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در ادامه اظهار داشت: درباره آقاي مشايي هم مواردي مطرح است و پرونده‌هاي مربوط به وي سير خود را طي مي‌كند. منتهي از جزئيات آنها اطلاعي ندارم.

الهيان ادامه داد: كميسيون اصل 90 در مجلس به دنبال شكايت برخي نمايندگان از آقاي بقايي و آقاي مشايي، بررسي‌هايي را انجام مي‌دهد و مستنداتي دارد. و اين روند در كميسيون مذكور دنبال مي‌شود. 

+ نوشته شده در  جمعه سوم تیر 1390ساعت 22:28  توسط حسین عبداللهی بهابادی  | 
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید امروز که جریان نفاق با جریان انحرافی و جریان التقاطی پیوند خورده است، بدانیم که آزمایشمان از گذشته سخت تر شده است.

به گزارش مهر، سردار علی فضلی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیش از ظهر امروز در سومین گردهمایی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم خاورمیانه، گفت: شهدا رفتند تا اسلام بماند و انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی برسد، زیرا رسیدن به پیروزی بدون دادن خون ممکن نمی شود.

وی با اشاره به اینکه امام راحل، قرآن، عترت و مردم را سه اصل انقلاب می دانستند، گفت: اینجا معلوم می شود که نقش بی بدیل و بی نظیر مردم به حدی اهمیت دارد که امام راحل آن را با قرآن و عترت قیاس می کند.

فضلی تصریح کرد: حالا می فهمیم که مردم چه نقش عظیمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند تا انقلاب پیروزی 32 سالگی خود را با افتخار پشت سر بگذارد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنانش به رخدادهای صدر اسلام و تشکیل گروه ثقیفه اشاره کرد و افزود: اگر بصیرت مردم صدر اسلام به اندازه مردم انقلابی ایران بود، حتما تاریخ تغییر می کرد و رخدادهای دیگری رقم می خورد.

ایران اگر مانند 55 کشور اسلامی دیگر بود به عنوان خطری برای مستکبران تلقی نمی شد

وی با بیان اینکه وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، دشمنی دشمنان علیه این انقلاب آغاز شد، گفت: ایران اگر مانند 55 کشور اسلامی دیگر در دنیا بود به عنوان خطری برای مستکبران تلقی نمی شد، اما آن گاه که اسلام ناب محمدی هدف گذاری می شود، همه دشمنی ها از سوی غربی‌ها و شرقی ها و معاندین داخلی علیه نظام شکل می گیرد.

این فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس با بیان اینکه منافقین آنگاه که سهم خواهی کردند و پاسخی نشنیدند، در برابر ملت شریف ایران ایستادند، گفت: شهدای مظلومی که به دست منافقین ترور شدند، اجرشان از شهدای دفاع مقدس نه تنها کمتر است، بلکه شاید هم بیشتر باشد.

منافقین همچنان به دنبال اهداف شوم خود هستند

فضلی تصریح کرد: البته باید توجه داشته باشیم که اقدام منافقین برای ترور افراد به همان مقطع اوایل انقلاب ختم نمی شود، بلکه آنها همچنان به دنبال اهداف شوم خود خواهند بود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: باید امروز که جریان نفاق با جریان انحرافی و جریان التقاطی پیوند خورده است، بدانیم که آزمایشمان از گذشته سخت تر شده است.

+ نوشته شده در  جمعه سوم تیر 1390ساعت 0:39  توسط حسین عبداللهی بهابادی  |